Jämställdhetspris delades ut >>

(BARNOMSORG / Svartbäcken Norra landsbygd prisades)    
—     
I samband med den internationella kvinnodagen, 8 mars, delade Uppsala kommun för första gången ut kommunens nyinstiftade jämställdhetspris. Årets pristagare är 
Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde.

Juryns motivering till priset lyder: ”Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde har på ett medvetet, strukturerat och genomgripande sätt integrerat jämställdhetsperspektivet och andra centrala perspektiv i ett större jämställdhetsarbete. Fokus på jämställdhet i det långsiktiga kvalitetsutvecklingsarbetet, strategiska plattformar och handlingsplaner hjälper verksamheterna att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål.”

– Jag är naturligtvis både glad och stolt över denna utmärkelse. Alla nominerade och övriga som arbetar med frågan är i mina ögon vinnare. Jag tror att en viktig framgångsfaktor i arbetet är att hantera jämställdhetsarbetet som en integrerad del i det systematiska kvalitetsarbetet, säger Elisabeth Ståhl, förskolechef Svartbäcken Norra landsbygd.

I förskoleområdet Svartbäcken Norra landsbygd ingår förskolorna i Svartbäcken, Bälinge, Lövstalöt, Björklinge, Vattholma och Skyttorp. De cirka 200 medarbetarna (förskollärare, barnskötare, administratör, pedagogiska utvecklare och chefer) i området har bland annat startat ett nätverk för att motverka diskriminering och kränkande behandling. De har också skapat mötesplatser för kollegialt lärande samt satsat på litteratur och fortbildning, föreläsningar, workshops och litteraturseminarier. Stort fokus har lagts på bemötande av såväl barn som föräldrar.

– Svartbäcken Norra landsbygd förskoleområde har på ett medvetet sätt tagit fasta på medarbetarnas kompetens för att lägga grunden för ett systematiskt och nytänkande jämställdhetsarbete och är en bra förebild för kommunens jämställdhetsarbete. Det är med stolthet som jag idag kunde dela ut det första jämställdhetspriset till Svartbäcken Norra landsbygd förskoleområde, säger Ilona Szatmari-Waldau (V), kommunalråd och ordförande i kommunens jämställdhetsråd.

Jämställdhetspriset delas ut av kommunens jämställdhetsråd för att uppmärksamma verksamheter eller medarbetare inom Uppsala kommun som genom ett aktivt, medvetet och normkritiskt arbete har bidragit till varaktig jämställdhet och främjat kommunens jämställdhetsarbete. Förskoleområdet får 25 000 kronor att använda för fortsatt jämställdhetsarbete eller kompetensutveckling.
//Signerat Uppsala kommun
__________________________________

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”