Ny handlingsplan för landsbygden >>

(UPPSALA KOMMUN / LANDSBYGD)    
   
Uppsala kommun ska etablera tio servicepunkter under de kommande två åren, Jällaskolan ska ställa om för att producera ekologisk mat till kommunens skolor och arbetet med medborgarbudget ska startas på flera platser. Det är några av de konkreta planerna i den nya handlingsplanen för landsbygden 2018 som kommunstyrelsen antog den 7 mars.

För ett år sedan antog kommunen för första gången ett landsbygdsprogram med en handlingsplan. Handlingsplanen ska uppdateras årligen vilket lett till flera konkreta satsningar i år. Bland annat invigs under försommaren i Oxsätra den första servicepunkten där kommunal och kommersiell service möts. Den ska sedan följas av flera servicepunkter.

Under mars startar ytterligare processer för medborgarbudget, där boende är med och beslutar om hur pengar ska användas på bästa sätt för bygden. Utökad biblioteksservice är en annan viktig satsning.

– Vår landsbygd ska inte glömmas bort, den ska utvecklas. Tillgång till service är avgörande för Uppsalas landsbygd men under lång tid har utbudet minskat. Det vill vi ändra på genom att etablera tio servicepunkter tillsammans med lokala aktörer. Vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun och den nya handlingsplanen visar vägen framåt, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygd.

Uppsala kommun arbetar även för att landsbygden ska digitaliseras. Ett annat projekt har startat med målet att skapa ett nätverk för dem som arbetar med natur och kultur inom besöksnäring på landsbygderna och att tillsammans med en arbetsgrupp ta fram en Uppsalaprodukt. 

– Digitalisering och bredbandssatsningar är en av de viktigaste landsbygdssatsningarna för att skapa förutsättningar för människor och företag att leva och verka på landsbygden. Ett starkt fokus på ekologisk mat och gröna näringen stärker hela kommunen, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat, miljö och digitalisering.

Den 21 april anordnar Uppsala kommun en landsbygdsmässa på Uppsala Konsert & Kongress. Där kommer det finnas representanter för alla projekt samt från bland andra UL, Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling, Länsstyrelsen i Uppsala län, Lantbrukarnas riksförbund, Hela Sverige ska leva och Destination Uppsala.
// Signerat Uppsala kommun
__________________________________

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord