RÅBYLEDEN: Ansiktslyftning väntar för den tungt trafikerade leden >>

I samband med att Råbyleden görs om till fyrfilig väg och får gång- och cykelväg från Tycho Hedéns väg till Albert Engströms väg får sträckan även nya träd. De gamla tas ner eftersom många är i dåligt skick och inte anpassade för den krävande stadsmiljön.

I år är det stadsträdsår i Uppsala och det innebär bland annat att resultatet av den trädinventering som pågår i kommunen ska leda till att fler träd planteras i stadsmiljön.

Längs Råbyleden ska skogslönnarna tas ner för att ersättas av träd som är bättre anpassade för den krävande stadsmiljön längs Råbyleden och några av tvärgatorna till leden. I samband med det planteras även träd väster om Tycho Hedéns väg ner mot Torkelsgatan där det idag inte finns några träd alls.

– Träd är viktiga i staden eftersom de påverkar miljö och hälsa på ett bra sätt. När vi bygger för framtiden behöver vi också skapa gröna oaser som håller för lång tid framöver. Stadsträdsåret ska sätta ljuset på hur viktigt det är med träd i alla miljöer eftersom människor mår dokumenterat bra av närhet till träd, säger Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Träden längs norra sidan av Råbyleden, mot Bellmansgatan, börjar tas ner andra halvan av februari. Vid nedtagningen av träden och ombyggnationen av norra sidan av Råbyleden kommer trafiken att vara avstängd i två filer så att ingen kommer till skada. Nya träd på denna sida av Råbyleden beräknas att planteras hösten 2018.

Därefter kommer södra sidan av Råbyleden, mot Bruno Liljeforsgatan att byggas om på motsvarande sätt. Där börjar trädnedtagningen under hösten 2018 och vintern 2019 i två etapper och nya träd planteras våren 2019. Hela ombyggnationen av Råbyvägen, med busshållplatser i mitten, och gång- och cykelväg och yta för uteserveringar ska vara klar i juni 2019.
// Signerat Uppsala kommun
__________________________________________________________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer