UPPSALA TRÄDSTAD: Nu söker kommunen medlemskap >>

Det finns flera fördelar med att bygga i trä och intresset för trähusbyggande har ökat under senare år. Uppsala kommun ansöker nu om medlemskap i föreningen Trästad. Föreningen bildades 2016 med målet att öka samverkan mellan byggmarknadens aktörer som kommuner och byggföretag för att utveckla byggandet i trä.

I takt med att byggnader blir mer energieffektiva kommer materialval och det konkreta byggandet att stå för en allt högre andel av byggnaders sammanlagda miljö- och klimatpåverkan på lång sikt.
– Det finns många fördelar med att bygga i trä. Dels har det mindre klimatpåverkan men det kan också pressa boendekostnaderna eftersom att hus i trä går snabbare att bygga. Trä är dessutom ett väldigt vackert material och träbyggnader uppskattas av många för sina arkitektoniska kvaliteter, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.
Ökat byggande i trä är en stor möjlighet för en minskad miljö- och klimatpåverkan för byggsektorn visar bland annat en rapport från Svenska miljöinstitutet 2015.

– Under senare år har intresset för att bygga i trä ökat. Redan idag finns flera träbyggnadsprojekt i Uppsala. Det är viktigt för att kunna nå våra högt ställda ambitioner i miljö- och klimatarbetet där målet är att Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och vara klimatpositiv 2050. Jag vill se ännu fler träbyggnader framöver, säger Erik Pelling.
Idag finns eller planeras träbyggnader bland annat i Östra Sala backe, Rosendal, Fullerö och Ulleråker. Ett projekt innebär att det har byggts tolv stycken punkthus i trä i Kvarngärdet. I Gottsunda uppfördes några år sedan ett vårdboende i tre våningar i trä och Tiundas nya sporthall är också byggd i trä.
Årlig avgift för medlemskapet är för närvarande 15 000 kronor.
// Signerat Uppsala kommun

________________________________________________________________________________

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall