KULTUR/HISTORIA: Senaste nytt från Upplandsmuseet

>>    
Fjolåret, 2017, blev ett rekordår för Upplandsmuseet. Med sammanlagt 115 189 besökare innebär det en besöksökning med hela 26 procent jämfört med 2016. ”Vår bästa besökssiffra någonsin! Härligt!” slår landsarkivarien tillika länsmuseichefen Bent Syse fast.
Bakom framgången ligger en blandning av angelägna utställningar och aktiviteter på museets olika arenor, drar man slutsatsen.

– Jag tycker självklart att det är jätteroligt att få ett kvitto på att verksamheten uppskattas av våra besökare, säger Bent Syse.

Frågan om ett övertagande av Gamla Uppsala museum är åter aktuell. Region Uppsala har påbörjat en intern förstudie där tidsplan och kostnader ska tas fram för ett beslut under året. Närmast i tur är det stora kulturpolitiska konventet Folk och Kultur, kultursidans svar på Folk och Försvar. Detta äger rum för första gången i Eskilstuna den 7–11 februari och samlar kulturutövare, politiker mm.
Bent Syse uttrycker ett hopp om att detta blir ”ett startskott för en debatt som lyfter kulturfrågorna i det kommande valet”. Sveriges 24 länsmuseer visar upp sig på en gemensam yta under rubriken ”Sveriges största museum”.

En ny hemsida, www.aarsbokenuppland.se, har lanserats av Hembygdsrörelsen, genom Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. På den kommer man från Upplandsmuseets sida fortlöpande att lägga ut tidigare årgångar av Årsboken Uppland. För närvarande finns 1940- och 1950-talets årsböcker tillgängliga där.  
Under våren kommer en rad utställningar att öppnas. En av dessa, som ligger museichefen varmt om hjärtat, är ”Sim Sala Bim” som uppmärksammar trolleriet som kulturhistoria. Något han menar har fascinerat och förundrat människor under århundraden – och gör så än i dag.
_________________________________________________________________________________________________________

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer