MEDBORGARDIALOG: Diskutera nya naturreservat med kommunen

>>   
Uppsala kommun planerar att omvandla Kronparken och Hammarskog till naturreservat. Lördag 3 februari finns möjlighet för allmänheten att ställa frågor och föra fram förslag till Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, kommunalrådet Maria Gardfjell (MP), Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden och tjänstepersoner från kommunen i Kronparken.

Kommunens ambition är att skydda både Kronparken och Hammarskog som naturreservat. Kronparken har en unik flora av gamla tallar och döda träd som har stor betydelse för en rad insekter och fåglar. Hammarskog är ett uppskattat friluftsområde och kommunens önska är att bevara den särskilda Mälardalsnaturen med variationsrik skog, odlingslandskap och vassrika stränder med dess ekosystem.

– Kronparken med de upp till 350 år gamla tallarna är unik natur som nu kommer bevaras för framtiden tack vare att ett naturreservat skapas. Nu genomför vi en kombinerad naturguidning i Kronparken och ett samråd med uppsalabor och sakägare, säger Maria Gardfjell (MP).

Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö, Erik Pelling (S), kommunalråd, Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden och andra representanter från kommunen finns på plats i Kronparken vid Regementsvägen/ Gula stigen 11.00–13.00, lördag 3 februari. Klockan 12.00 ordnas en halvtimmes guidad tur i Kronparken.

Naturreservatet i Kronparken ska säkra bevarandet av de gamla tallarna och säkra återväxten. Nu växer nya stadsdelar fram i Rosendal och Ulleråker, och samtidigt skyddas värdefull natur. Kronparken kommer inte skadas av att många människor rör sig i skogen, tvärtom. Nätet av gångstigar och cykelstråk förbättras nu när Kronparken blir naturreservat så att naturen blir mer tillgänglig.

– Vår ambition är att säkra gröna oaser i det växande Uppsala. Kronparken kommer tillsammans mer Årike Fyris bidra till att göra friluftsliv enkelt för de som bor i den södra delen av staden, inte minst Ulleråkersborna, säger Erik Pelling (S).

Innan kommunen kan fatta beslut om att Hammarskog och Kronparken ska bli naturreservat, behövs ett samråd med markägare och andra intressenter. Beslut väntas fattas 2018.
Mer information och karta finns på www.uppsala.se/nya-naturreservat (Länk)
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall