INSÄNDARE: Rostig taggtråd vid förskola (BILDER)

STABBYSKOGENS ÖSTRA DEL
>>    

Ett [ca.] tvåhundra meter långt järnstaket med taggtråd som på sina ställen har ramlat ned till marken finns nära en särförskola och kommunens lokaler vid Stabbyskogen i Luthagen. (Östra delen av skogen, nära motionsspåret med elljus.)
Staketet, och i synnerhet taggtråden som på vissa ställen ligger på marken, är farligt både för människor och djur. Dessutom mycket fult och fyller absolut ingen funktion. Den kan bara ställa still skada. Stängslet  är rostigt, säkert minst 50 år gammalt. Frågan felanmäldes till Uppsala kommun sommaren 2016 … Hittills utan åtgärd.
// Signerat M. Andersson

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck