KULTUR: Hur vill ungdomarna ha de i framtiden? [innehåller länk till enkät]

>>      
Uppsala kommun utreder just nu hur kulturverksamheten för unga i centrala Uppsala ska se ut i framtiden. Det görs genom möten och via en webbenkät. Målet är att alla som är unga ska ha förutsättningar att växa som människa, utveckla sina kreativa sidor och bidra till samhällsutvecklingen. I dag finns det fyra verksamheter med öppen fritidsverksamhet/ungdomskulturverksamhet i centrala Uppsala, helt eller delvis finansierade av kommunen. Verksamheterna har olika karaktär, syften och förutsättningar men gemensamt är att de lockar ungdomar från hela kommunen. 

För att kunna skapa en kulturell infrastruktur för unga måste det finnas lämpliga lokaler och verksamheter där man som ung kan få utlopp för olika kulturella uttryck. För att nå den målsättningen ser kulturnämnden över de verksamheter och lokaler som finns och vad som eventuellt saknas. Föreningen Ungdomens hus är involverad i utredningen liksom övriga tre verksamheter, Café Genomfarten, Grand och Leoparden. 
Fastigheten på Svartbäcksgatan 32, där föreningen Ungdomens Hus bedriver sin verksamhet, behöver totalrenoveras. Inför det behöver kulturnämnden fatta beslut kring om man vill fortsätta hyra en renoverad fastighet och upplåta den till föreningen eller om det finns andra bättre lämpade lokaler för föreningens behov. Kulturnämnden liksom tjänstepersoner på förvaltningen har haft en kontinuerlig dialog med föreningen Ungdomens Hus om detta.

– Alla som är unga i Uppsala ska ha förutsättningar att växa som människa, utveckla sina kreativa sidor och bidra till samhällsutvecklingen. Jag ser fram emot att ta del av utredningen som underlag för beslut om hur kulturnämnden ska kunna fortsätta bidra till att stärka ungas möjligheter att skapa och ta del av vad andra skapar, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Ett viktigt underlag för utredningen, förutom det verksamheterna och dess besökare säger, är att få reda på vad alla unga i åldern 13–25 år tycker om kulturutbudet i Uppsala. Är det någon verksamhet eller aktivitet som de saknar och hur borde framtidens verksamhet för ungdomskultur se ut? Frågorna finns i en webbenkät på kubikuppsala.se/ung till fredag 26 januari.

Här finns enkäten Tyck till om ungdomskultur.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …