DAGS FÖR SKOLVAL 2018

>>
Mellan den 11:e och 31:a (11/1-31/1) januari pågår årets grundskoleval. Skolvalet omfattar alla barn som ska börja förskoleklass och barn som inte har gått förskoleklass som ska börja i årskurs 1. Det gäller även elever som går på en skola där nästa årskurs inte finns.

Nu öppnar grundskolans skolval 2018. Totalt är det drygt 4 300 barn som ska söka skola inför hösten 2018. Av dessa är det 2 600 barn som ska börja förskoleklass. 

I skolvalet söker vårdnadshavare tre skolor som de kan tänka sig för sitt barn. Skolvalet är inte obligatoriskt, men det är bra att göra ett aktivt skolval i och med att det är större chans att få en skolplats som man är nöjd med. I fjol gjorde 2 358 elever av 2 559 ett aktivt val till förskoleklass och 1 687 av 1 725 elever ett val till övriga årskurser. Det innebär att sammantaget gjorde 96,7 procent av alla elever som var aktuella för att välja skola, ett aktivt skolval.

– Så långt som möjligt placerar vi barnen enligt vårdnadshavarnas val. Vid förra skolvalet fick 98,2 procent som sökte förskoleklass och nära 95 procent som sökte plats i grundskolan något av sina tre alternativ, säger Anna Törnkvist, processledare för skolvalet. 

Vårdnadshavarna söker skola i kommunens datasystem eBarnUngdom på uppsala.se. Därefter sker placeringen, och under perioden 1:a till 12:e mars får vårdnadshavarna besked. Därefter finns en omvalsperiod som sträcker sig fram till 26 mars. Senast 30 april ska valet vara helt klart. 

Nytt för i år är att Uppsala kommun fattat beslut om att mätpunkten som används för att avgöra vem som bor närmast skolan är densamma som den som mäts för att avgöra rätt till skolskjuts. I år har man också beslutat att använda endast en mätpunkt per skola, i stället för att som tidigare ha flera mätpunkter vid varje skola. Placeringarna görs utifrån kommunens antagningsregler om relativ närhet och syskonförtur.
Information om skolvalet finns på uppsala.se/skolval.
//Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer