REDAKTÖRN’s KRÖNIKÅSERI: En smula trafikvett, tack

APROPÅ TRAFIKREGLER OCH VANLIGT BONDVETT
KröniKåseri: Enligt redaktör’n
>>   
Hur är det egentligen ställt med det egna ansvaret idag, frågar jag mig? När något så naturligt som att man inte ska fibbla med mobiltelefonen samtidigt som man kör bil måste lagstiftas om.

Vi har en relativt tuff (och dyr) utbildning innan man får sitt hett eftertraktade körkort i vårt land. Detta till trots är det många som tycks ha fått sina körkort helt utan krav på trafikvett. Kanske erhölls dessa som bonus i samband med att man signade upp sig för ännu en prenumeration av någon bodybuilding-tidning eller [möjligen] efter att man förlängde sitt medlemskap i någon obskyr postorderkult för skönhetsprodukter … Vad vet jag? Men så mycket begriper jag, vissa borde inte ha körkort med tanke på hur de för fram sina fordon. Och om du nu råkar vara en så där självgod cyklist och tror att du sitter säker i sadeln ”bara för det” så kan jag lugna dig med att du likafullt riskerar att tvingas ta en stöt av ett eller annat av mina utfall. Och tror du att du är fredad bara för att du är fotgängare, så tänk om en gång till – bara för att det finns ett övergångsställ innebär det inte att du bara kan kasta dig ut på gatan utan att först se dig om.

För det är ju nämligen så att dessa trafikregler gäller alla och envar, och de finns inte till för att sätta käppar i någons hjul utan snarare tvärtom. De finns där för att allt ska rulla på så smidigt som möjligt. Ta till exempel den där lilla spaken som, som regel, återfinns till höger om bilratten. I vardagligt tal omnämns den som ”blinkers”, ett begrepp jag misstänker faller tillbaka på dess funktion – att blinka. Hela poängen med denna lilla pinne bredvid ratten är att använda den i god tid innan du avser att svänga … Inte som hälften av alla bilister tycks ha fått för sig; någon gång strax efter att man påbörjat sin avvikning från tidigare kurs! Om du sitter på en cykel använder du med fördel armen. Och ja, det innebär att du tvingas att släppa styret med den hand du vill använda för att signalera din sväng. Om du inte klarar detta bör du allvarligt fundera på att använda apostlahästarna alternativt idka färdtjänst.

Kära bilister, när ni kommer fram till en gatukorsning som är berikad med en cykel- och gångbana på din sida av den korsande gatan så innebär det inte att du kan parkera dig mitt på denna gång- och cykelväg för att lugnt invänta en lucka i biltrafiken. Nej, du stannar naturligtvis innan den korsande gång- och cykelbanan för att på så sätt släppa fram alla de som klimatkompenserar för dig genom att gå och cykla. Elementärt kan tyckas, lite som ett plus ett i skolan. Men motsatsen manifesterar sig alldeles för ofta för att det inte ska kvalificera sig för denna text.
Sedan så har vi ju det där med högerregeln vilken enkelt uttryckt innebär att den, eller de, som kommer från din högra sida med avsikt att passera din färdväg har företräde (du skall låta dessa passera på byråkratsvenska).

Att sms:a med mobiltelefonen samtidigt som du kör är lika (o-)intelligent som att bedriva undervisning på congas eller svetsa en ledstång i förarsätet. Fokusera Svensson, på den trafik du är en del av och låt oss, med dessa få enkla tips, hoppas att vi snart möts vid liv i trafiken.
// Signerat Peder L.G. Strandh (redaktör’n)

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg