Byggåret 2017 i Uppsala

>>       
Allt fler bygglov beviljas i Uppsala. Fram till årsskiftet har kommunen beviljat bygglov för 4 232 bostäder. En fjärdedel av dem är på landsbygden. 97 procent av alla bygglovsbeslut fattas inom tio veckor. Det är tre procentenheter bättre är 2016.

– Siffrorna är ett styrkebesked för Uppsala. Vi ligger 1 232 över vår målsättning om 3 000 bostäder per år. Vi har gett lika många startbesked för bostäder under året och det visar att det vi ger lov för också sätts i gång, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

För att möta de stora behoven och viljan att bygga i Uppsala har kommunens bygglovsenhet genomfört en rad förändringar. Bland annat har verksamheten kunnat satsa rejält på sitt kvalitets- och effektivitetsarbete de senaste åren. Under året har fokus lagts på arbete i olika referensgrupper, förbättrade rutiner har utarbetats och personalnivån ligger i dag stabilt på cirka 70 medarbetare. 

Den genomsnittliga handläggningstiden per ärende har minskat från 3,2 till 2,8 veckor. 

– 25 procent av de beviljade byggloven gäller hyresrätter. Det är en minskning mot 50 procent förra året. Men vi räknar med att ge lov för fler hyresrätter under 2018. Det är viktigt att vi får fler hyresrätter så att fler får möjlighet till ett eget boende, säger Erik Pelling.

Under den senaste månaden har det rapporterats om en nedgång på bostadsmarknaden och sjunkande priser på bostadsrätter. 

– Det är inget som har märkts av i form av ett minskat antal bygglovsansökningar. Däremot ser vi att byggherrar är mer eftertänksamma och skruvar mer på projekten än tidigare. Det är välkommet då vi vill se en ökad andel billigare lägenheter som fler har råd med, säger Erik Pelling.

Antalet nybyggda villor har ökat något mot förra året. Det är positivt för att möjliggöra ett varierat utbud av nybyggda bostäder. I år har det fattats beslut om cirka 400 nya villor, de flesta i Vattholma och Rasboområdet. 

80 ansökningar om att installera solceller har beviljats. Uppskattningsvis har lika många byggts som inte kräver bygglov. Några större anläggningar kommer att byggas kring SLU och på tak till verksamhetslokaler, men de flesta ansökningar gäller solceller på enbostadshus.

– Vi har kommit i gång med några större projekt som är av stor vikt för Uppsalas framtida utveckling. Bland annat har Rosendalsområdet tagit rejäl fart under året och bostadsområdet i Fullerö växer fram. Verksamhetsområdet Östra Fyrislund håller precis på att ta form. Det möjliggör utveckling av fler verksamheter under 2018, säger Erik Pelling.
//Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer