JÄLLA: Blir ekologiskt lantbruk

Lantbruket vid kommunens naturbruksutbildning vid Uppsala yrkesgymnasium Jälla kommer att ställas om till ekologisk produktion. Verksamheten kommer att bli certifierad mjölk- och nötköttsproduktion, lammproduktion och växtodling. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagens sammanträde. De livsmedel som produceras vid Jälla kommer att stå för en stor del av kommunens eget behov och kommer bland annat att kunna serveras i kommunens skolmatsalar.

– Omställningen till ekologisk produktion stärker kommunens miljöarbete i stort och ger lantbruket vid Jälla en mer framträdande roll i vår satsning på en hållbar livsmedelsproduktion. Det är också helt i linje med kommunens mål om 100 procent ekologiska och mer närodlade livsmedel i kommunens verksamheter 2023, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat.

Med omställning till ekologisk produktion kan Jälla leverera en stor del av kommunens behov av mjölk och en del av behovet av nötkött och spannmål. Det finns också förutsättningar att utveckla förädlingen av livsmedlen tillsammans med aktörer i närområdet.

Omställningen av lantbruket på Jälla är också en viktig del i kommunens landsbygdssatsning.

– Uppsala yrkesgymnasium Jälla kommer att utbilda för ett modernt jordbruk och företagande i Uppsalabygden. Eleverna kommer att få kunskaper om hållbara naturbruksmetoder som det finns stor efterfrågan på både inom konventionell och ekologisk produktion, säger Helena Nordström-Källström (MP), ordförande i stiftelsen Jälla Egendom.

Omställningsarbetet startar 2018 med målet att Jälla ska vara certifierat som ekologiskt lantbruk 2020.

Fakta:
Uppsala yrkesgymnasiums naturbruksutbildning på Jälla omfattar lant- och skogsbruk samt djurvård (häst och hund) och har cirka 130 elever. Förutom gymnasieutbildning för naturbruk finns fordons- och byggprogrammet, gymnasiesärskola och yrkesintroduktionsprogram. Dessutom bedrivs utbildningar för nyanlända.

Jälla egendom ägs av Uppsala kommun och drivs i stiftelseform med uppdrag att förse utbildningen med praktik. Uppsala kommun är förvaltare av stiftelsen och äger marken som upplåts för stiftelsens skogs- och jordbruk. Idag brukas 400 hektar i ett konventionellt jordbruk med hög miljöprofil. Mjölkproduktionen är basen i verksamheten med 130 kor och egen uppfödning av nya mjölkkor.

Det ekologiska lantbruket växer i utbredning i Sverige och utgjorde 18 procent år 2016. Enligt den nationella livsmedelsstrategin ska 30 procent av Sveriges jordbruk vara ekologiskt år 2030. I den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala finns mål om ökat produktionsvärde för det ekologiska lantbruket med 200 procent till 2030 (basår 2013).
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge