NYA TIUNDASKOLAN: En rundvandring (BILDER)

      
Ännu så länge är det en byggarbetsplats, det nyuppförda skolhuset som om ett år kommer att husera över 1000 elever samt personal. Um Luthagsnytt fick möjligheten till en guidad visning av skolan och nu går det att ana vad som väntar eleverna som kommer nästa höst. Karin Rosén är projektledare för den nya Tiundaskolan och det är också hon som leder oss runt i den stora och förvånansvärt ljusa byggnaden.

Vi kommer in genom en mindre dörr som vetter mot skolgården i söder. Det första vi möts av är en hall vars väggar är täckta av små skåp i vilka eleverna kan låsa in sina ytterskor vid dagens början. Den nya Tiundaskolan blir som bekant en skofri, och därmed tystare och renare, skola.
– När det gäller ljusförhållandena kommer skolan att klassas som en Miljöbyggnad silver, förklarar hon när vi står intill generöst tilltagna fönster med utsikt över en snövit skolgård. Tiundaskolan är däremot certifierad enligt Miljöbyggnad energiklass guld när det kommer till att vara energismart, vilket UmLn skrev om den 28 november (läs den artikeln här).
Skolan är indelad i så kallade hemvister, där en markör i form av golvfärg sannolikt kommer att bli den som ger benämningen åt de olika små ”torgen” i byggnaden.
– Varje hemvist kommer att vara låst och enbart de barn som har den som sin hemvist kommer att ha låsbricka/nyckel dit, berättar Karin Rosén.
Vi står i det som – troligtvis – kommer att gå under beteckningen ”den blå hemvisten” (här är golvet täckt med en blå textilmatta). Utmed väggarna sitter ett antal skåp modell större i vilka eleverna kommer att kunna hänga av sig ytterkläder, förvara skolmaterial o.s.v. Utmed en av väggarna är det något som närmast kan liknas vid en kökssektion med en liten diskho med tillhörande vattenkran. Den kommer att förse elever och personal med vatten, vare sig det handlar om att släcka törst, tvätta rent eller kanske till experiment där vatten behövs o.s.v.

Oktagoner och textilmattor
I snart när varje klassrum finns en avfasning med en dörr på i ett av hörnen. Bakom dörren döljer sig mindre studierum som, så gott som samtliga, har utformning som en oktagon (åttakantig). I vissa av klassrummen är golven täckta av miljö- och allergigodkända plastmattor (garanterat fria från mjukgörande eftalater). I ett annat, lite större rum finns något som påminner om en amfiteater. Det är en ljus träläktare följer väggen utmed hörnet som den är fäst vid.
– Här är det tänkt att man ska kunna hålla något kortare genomgångar för lite större grupper, förklarar Karin Rosén. Just den här salen är dimensionerad för ungefär fyrtiofem elever.

Entré och eget bibliotek
I den nordöstra delen av Tiundaskolan (mot hörnet Ringgatan/ Sibyllegatan) finner man skolans definitiva nav, vilket närmast måste betraktas som ett inbyggt torg – stort, ljust och luftigt! En bred trappa leder upp till det övre planet där ännu en oktagon, den här gången avsevärt mycket större (cirka 30 meter i diameter, reds uppskattning) står mitt på golvet. Inne i det åttakantiga ”huset i huset” kommer skolans egna bibliotek att finnas – inklusive en fast anställd bibliotikarie(!).
Enligt ordförande i plan- och byggnadsnämnden, Erik Pelling (S), ligger projektet helt i fas med tidsplaneringen, erfar UmLN. 
Så nu känns det som att det enda som saknas är de 1044 eleverna och skolpersonalen.
// Signerat Peder L.G. Strandh 
______________________________________________

Förvaringsboxar för skor finns i mängder. Och dessa lär behövas då Tiundaskolan blir en skofri skola.
Den blå mattan skvallrar om att vi befinner oss i den ”blå hemvistens” kvarter.
Politiker och media passade på att ta en rundvandring i de nya lokalerna. (Obs, detta är en panoramabild, vilket gör att perspektivet förvrängs).
Större förvaringsboxar där eleverna kan låsa in sina tillhörigheter under skoldagarna.
En sparad sektion från den f.d. Tiundaskolan finner sin plats i den nya byggnaden. Detta är ett konstverk av Ingrid Atterberg, tidigare verksam vid bl.a. Upsala-Ekeby bruk.
Projektledaren Karin Rosén framför ett annat av Ingrid Atterbergs konstverk; en tegelros.
Det övre planet med biblioteket (in spe) till vänster. Observera att detta är ett s.k. panoramafotorafi varför perspektiven är förskjutna.
Konstnären Anton Alvarez’s organiska pelare väntar utanför Tiundaskolans entré mot korsningen Ringgatan/ Sibyllegatan.
Utsikt från det övre planet ner mot den stora hallen med sin utsikt mot skolgården i söder. Obs, detta är ett s.k. panoramafotografi.
Den stora hallen ter sig likt ett inbyggt torg, ljust och generös.
En grupp pelare väntar tålmodigt på att tilldelas sin plats. Skapade av den uppsalafödde konstnären Anton Alvarez.

Fler nyheter

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

F&V | Psykisk ohälsa kan öka risken för unga att begå brott

PSYKOLOGI | Alternativ behandling testas vid depression hos unga

KROPPEN | Luktsinnet styrs av hjärnans förväntningar

KLIMAT | Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik

F&V | Alarmerande låg kunskap om ekonomi bland dagens unga