SKOLA: Fler skolor på gång i Uppsala

>>       
Tre ytterligare förskolor utöver de tidigare 13 planerade ingår i den reviderade lokalförsörjningsplan för förskolor och skolor som Uppsala kommun presenterade vid en pressträff i dag. Kommunen har brutit ned det samlade behovet av skolplatser på respektive stads- och kommundel. Det ger en tydligare bild av var man behöver säkerställa fler förskole- och skolplatser.

Fram till år 2021 behövs 4 000 fler platser i grundskolan och 2 000 fler i förskolan än i dag. När kommunen nu har brutit ned behoven på stads- och kommundelar blir det lättare att planera i vilken takt och var utbyggnaden av förskolor och skolor ska göras. Behovet av förskolor har ökat, och tre ytterligare förskolor utöver de tidigare planerade tretton ska byggas i Fullerö Hage, Kapellgärdet och Rosendal.

– För mig är det viktigt att barn ska kunna gå i bra förskolor och skolor nära där de bor. Med den här planen får vi bättre förutsättningar att skapa rätt antal platser där de behövs och underlätta vardagspusslet för alla Uppsalas barnfamiljer, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Behovet av förskolor och skolor ökar i takt med att Uppsala växer och nya stadsdelar tar form. Det är viktigt för kommunen att ha god framförhållning och därför revideras lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler varje år.

– I takt med att vår kommun växer behöver vi också bygga fler förskolor och skolor. Just nu finns ett särskilt stort behov av grundskoleplatser i centrala Uppsala. Därför är jag glad över att både Tiundaskolan och Lindbacken blir klara till hösten 2018 och att vi om ett år kan ta Brantingsskolan i anspråk. Om mindre än två år kommer vi att ha täckt en stor del av behoven i centrala staden, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

I grundskolan skapas 4 000 skolplatser fram till år 2021 för att de 2 300 fler barn och ungdomar som behöver skolplats 2021 jämfört med i år ska ha en skola att gå till. För att täcka behovet ska fyra helt nya grundskolor byggas och sju renoveras och utökas. Den nya Tiundaskolan, med plats för 900 elever, tas i bruk hösten 2018. Då ska även skolan i Lindbacken vara klar. Utöver det ingår i planen bland annat att Rosendal ska få en ny grundskola till 2020 och att Flogstaskolan ska byggas ut för 295 elever, vilket ska vara klart 2021. Renoveringen och utbyggnaden av Brantingsskolan ska kunna vara klar hösten 2020.
Fyra miljarder är investeringskostnaden för förskolor och skolor fram till 2021. Finansieringen ska rymmas inom ramen för kommunens ekonomi.

// Signerat Uppsala kommun
__________________________________

Panoramabild: Pressträff inne i den snart färdigbyggda Tiundaskolan. | Foto: PLGS för UmLN © 2017

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer