UPPSALA KOMMUN: Får kulturstöd till förskolor

>>     
Kulturrådet har fördelat drygt tio miljoner kronor till kulturinsatser i förskolan och av dem fick Uppsala kommun nästan en miljon. Statsbidraget ska användas under våren och kommer att gå till kulturupplevelser för fyra- och femåringar i kommunens landsbygdsförskolor.

Kulturrådets stöd Skapande förskola går till insatser med professionell kultur i förskolan. De riktar sig till fyra- och femåringar i områden där tillgången till kultur bedöms som låg. 75 sökande tilldelades stöd för våren 2018 och Uppsala kommun beviljades det största stödet om 940 000 kronor. 

– Det är väldigt roligt att Uppsala fått mest stöd av alla kommuner för att satsa på skapande förskolor på landsbygden. En del av att göra Uppsala till Sveriges bästa landsbygdskommun är att skapa likvärdiga möjligheter för alla barn att ta del av och uppleva kultur – oavsett var i kommunen barnet växer upp, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

I Uppsala kommun finns ungefär 5 000 barn i åldern fyra–fem år. En kartläggning som kommunen nyligen genomfört visar att de flesta av barnen tar del av någon form av kultur genom förskolan eller familjedaghemmet. Däremot är tillgången till kultur lägre för de enheter som ligger på landsbygden.

– Förskolor som ligger långt från stadens kulturinstitutioner och scener har svårt att ta del av utbudet. Genom det statliga stödet kan vi nu tillgängliggöra kulturen för förskolorna på ett nytt sätt, säger Karin Sundequist, strateg för barnkultur på kommunens kulturförvaltning.

Förskolorna kommer att erbjudas flera olika kulturella uttryck, anpassade till teman som är aktuella för förskolan. De planerade projekten innefattar föreställningsturnéer med scenkonst, konstworkshops och konserter.
Totalt 746 elever på 24 landsbygdsförskolor kommer att få ta del av satsningen.
_____________________________
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer