DJUR & NATUR —
Nu firas Ängens dag för att rädda Sveriges hotade ängsmarker

| NATURSKYDDSFÖRENINGEN |
Den första helgen i augusti firas Ängens dag.

Men redan från mitten av juli anordnar Naturskyddsföreningen en mängd aktiviteter runt om i landet för att skydda den alltmer sällsynta ängsmarken.

– Vi måste värna om de få ängar vi har kvar i Sverige. Våra ängar är livsviktiga för vilda bin och andra pollinatörer som är avgörande för vår matproduktion och biologiska mångfald, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Ängen är den artrikaste naturtypen i Sverige. Men de senaste hundra åren har runt 99 procent av ängsmarkerna i Sverige försvunnit i takt med att jordbruk läggs ner och slåtter och bete upphör, vilket fått konsekvenser för den biologiska mångfalden. Många växter, svampar och insekter som är beroende av ängsmarker för att hitta mat och bon har blivit allt färre.

På Ängens dag anordnas evenemang för att bevara de hotade ängarna runt om i Sverige. Naturskyddsföreningens lokalt engagerade går ut med räfsa och lie för att slå ängar på gammaldags sätt, så kallad slåtter. På vissa orter bjuder man in till fest och olika kulturaktiviteter.

Genom att slå ängar vid rätt tidpunkt och forsla bort växtmaterialet skapas näringsfattiga förhållanden som gynnar ängsväxterna eftersom arter med sämre konkurrensförmåga då får en chans att etablera sig och spridas.

Naturskyddsföreningen uppmanar också kommuner, privatpersoner och vägföreningar att göra om vägkanter till blommande marker. Mer om projektet Världens längsta blomsteräng samt smarta tips på hur du kan gå till väga för att bidra med ett stycke ängsmark (vägren) kan du läsa om här.

 

Extern skribent: Naturskyddsföreningen

 

 

 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer