HUND —
Därför ska du inte köpa en smuggelhund

| LAGAR OCH REGLER |
När du bestämt dig för att skaffa hund är det viktigt att du gör det på rätt sätt.

Köp inte en hund som förts in i Sverige på olagligt sätt. En sådan hund kan föra med sig sjukdomar som du och din familj kan drabbas av. Den kan också ha behandlats på ett sådant sätt att den får svårt att anpassa sig till ett normalt hundliv.

Köp inte spontant! – undersök noggrant hundens bakgrund

Det har blivit vanligt under senare år att hundvalpar som annonseras ut på internet har smugglats till Sverige med bristfälliga eller inga dokument, från länder där hundvalpar av olika skäl är billiga att köpa.

Alltför många köpare litar på säljarens ord och köper spontant en gullig hund som verkar okej, men som i själva verket saknar de vaccinationer och dokument som krävs. Att det är en smuggelhund framgår förstås inte i annonsen eller när köpet görs upp. Säljaren är ofta duktig och vet hur den ska göra för att få köparen att gå med på köpet. Den nyblivna hundägaren kanske inte inser att den blivit lurad förrän vid första besöket hos veterinären då den blir tillfrågad om djurets bakgrund och köpehandlingar. Om du är osäker så be din veterinär hjälpa dig att kontrollera alla dokument innan du köper en hund.

Det finns ingen marknad utan efterfrågan

Handeln med smugglade hundar kommer att finnas så länge det finns människor som köper dem. Det bästa sättet att stoppa smugglingen är att inte köpa de smugglade djuren.

Smuggelhundar – en folkhälsorisk

Hundar som smugglas in i landet, ofta under hemska förhållanden, kan föra in farliga smittor i Sverige.

En av de sjukdomar som smuggelhundar riskerar att föra in är rabies. Det är en dödlig sjukdom som är obotlig om behandling inte sätts in i tid. Rabies kan drabba alla varmblodiga djur och kan spridas från djur till människa. Skulle rabies föras in i landet skulle det kunna medföra stora hälsorisker och samhällsekonomiska konsekvenser för landet.

För att förebygga rabiessmitta finns effektiva vaccin. Ett av de viktigaste kraven för att få föra in hundar till Sverige är därför rabies­vaccinering. När hundar förts in i landet utan att uppfylla införselskraven har de förts in olagligt, oavsett om det skett medvetet eller omedvetet.

Smuggelhundar – lidande för hunden

Smuggelhundar föds ofta upp under hemska förhållanden och hanterats ofta illa på vägen till försäljning. De förvaras ofta i trånga utrymmen under transporten, utan tillsyn och mat. Det skapar mycket lidande för hunden. Den stress som hunden utsätts för under transporten kan göra att den blir mer mottaglig för sjukdomar.

Det är olagligt att sälja valpar innan de nått 8 veckors ålder. I många fall har smugglade hundar skiljts från sin mamma alldeles för tidigt. Valpar som tas för tidigt från sin mamma kan få hälso- och beteendeproblem.

Tänk på det här för ett tryggt köp

För att undvika att köpa en insmugglad valp bör du tänka på det här:

 • Ta reda på varifrån hunden kommer, oavsett om du köper den i Sverige eller utomlands.
 • Om hunden förts in från utlandet, begär att få se införselhandlingarna. Det finns krav på att hunden bland annat ska vara id‑märkt med mikrochip och rabiesvaccinerad. Övriga krav som gäller för att ta in hundar från ett annat land hittar du via länk längre ner på sidan.
 • Begär att få träffa valpens mamma i hemmet. Många smugglade hundar säljs via mellanhänder och utan att du får se hunden i hemmiljön.
 • Om valpen är född i Sverige så ska mamman vara registrerad i det centrala hundregistret. Begär att få se registreringen av mamman som bevis.
 • Begär att få en köpehandling där säljarens namn, adress och telefonnummer finns. Acceptera inte bara mobilnummer. Många mellanhänder anger bara mobilnummer till ett kontantkort, och ett förnamn. När köpet är genomfört går det inte att spåra säljaren.
 • Begär att hunden är grundvaccinerad och har ett högst 7 dagar gammalt besiktningsintyg från veterinär. Många smugglade hundar säljs ovaccinerade och insjuknar snabbt efter köpet. Andra har diarré redan vid leveransen. Köp inte en hund som inte är helt frisk!
 • Köp ingen valp som är under 8 veckors ålder.
 • Från alla länder förutom Norge måste ett djur vara minst 15 veckor gammalt för att kunna föras in lagligt. Detta eftersom en rabies­vaccination tidigast kan ges vid 12 veckors ålder och det måste ha gått en väntetid på 21 dagar från länder med de lägsta kraven.
 • Om djuret är från ett annat land och är lagligt infört i Sverige ska du begära att få se alla dokument för införsel. Dessa dokument ska även följa med djuret när du tar över ansvaret för djuret.
 • Om säljaren säger att hunden har en stamtavla men att du ska få den senare, så finns det sällan varken en kennel eller någon stamtavla. Begär att få stamtavlan samtidigt som du får hunden.
 • Det är förbjudet att kupera öron och svans på hundar i Sverige. En öron- eller svanskuperad hund är inte född i Sverige.
 • Hundar över 4 månader ska vara id-märkta. Om hunden anges vara chipmärkt ska intyg om märkningen följa med vid köpet. Chipnumret ska framgå av besiktningsintyget.
 • Det är ofta små och dyra hundar som bichon frisé, malteser, pomeranian och bulldogg som smugglas till Sverige och säljs över internet. Var extra vaksam om du funderar på att köpa en sådan hund.
 • Ta inte emot hunden på exempelvis en parkeringsplats. Köp den i dess hem.

Om säljaren inte vill gå med på villkoren ovan ska du inte köpa hunden, även om du ömmar för hunden. Låt inte säljaren lura dig att det är fult att begära korrekta handlingar, eller att det är att misstro säljaren. Det är självklart för alla seriösa säljare av såväl rasrena som blandrashundar att ovanstående villkor gäller vid försäljning.

Anmäl om du misstänker att djur far illa

Om du misstänker smuggling av hundar bör du kontakta Tullverket och tipsa om tullbrott. Kontakta oss på Jordbruksverket om du misstänker att hundar förts in i Sverige utan att uppfylla införselkravet.

Om du besöker en djuruppfödare i Sverige och du misstänker att allt inte står rätt till, om hunden verkar sjuk eller om hemmiljön är dålig ska du anmäla djuruppfödaren till länsstyrelsen.

Ta reda på mer om att ha hund

När du skaffat hund är det mycket du behöver känna till kring hur du ska sköta den. Läs mer om det på Jordbruksverkets webbsidor om hundar:

 

____________

Extern skribent: Jordbruksverket

 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer