REGION UPPSALA —
Fick inte direktupphandla avtal om bemanningstjänster för sjukvården

| LAGAR OCH REGLER |
Konkurrensverket yrkar att Region Uppsala ska betala åtta miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling av bemanningstjänster för läkare och sjuksköterskor.

När den nationella upphandlingen av ramavtal för bemanningstjänster för läkare och sjuksköterskor överprövades fattade Region Uppsala beslut om att förlänga sitt eget ramavtal om bemanningstjänster. Förlängningen gjordes utan att regionen först annonserade en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Förlängningsavtal tecknades i september 2023 och värderades till 246 miljoner kronor.

Enligt Region Uppsala behövdes direktupphandlingen för att täcka sjukvårdens behov i väntan på att det nationellt upphandlade ramavtalet skulle börja gälla. Det gick därför att genomföra en direktupphandling med stöd av upphandlingsreglernas undantag för synnerlig brådska och synnerliga skäl.

– En upphandlande myndighet ska organisera sitt inköpsarbete på ett sådant sätt att upphandlingsreglerna följs. Det inkluderar ett krav på att annonsera upphandlingar där så krävs. Upphandlande myndigheter måste löpande utvärdera och omvärdera sitt behov för att undvika att hamna i för stor brådska med sina inköp. Det gäller även efter att en upphandling har annonserats och överprövats, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket anser inte att Region Uppsala har visat att det fanns synnerlig brådska att direktupphandla förlängningsavtalet. Enligt Konkurrensverket var det dessutom känt sedan länge att det nya ramavtalet kunde försenas så att regionen riskerade avtalslöshet. Flera andra regioner annonserade dessutom upphandlingar av kortare eller tillfälliga avtal för att täcka en eventuell avtalslöshet tills avtalet i den nationellt samordnade upphandlingen var på plats. Undantaget för synnerlig brådska gick därför inte att använda. Inte heller undantaget för synnerliga skäl gick att tillämpa, bland annat på grund av upphandlingens höga värde.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Uppsala och yrkar att Region Uppsala ska betala en upphandlingsskadeavgift på åtta miljoner kronor för att ha genomfört en otillåten direktupphandling. Att regionen även tidigare har dömts att betala upphandlingsskadeavgift är en försvårande omständighet som höjer avgiftens storlek.

Extern skribent: Konkurrensverket | 2024-07-04

 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer