UPPSALA —
Bostadsbyggare får skjuta upp betalningar

| EKONOMI |
Mitt i byggkrisen antar Uppsala kommun nya regler. För att sätta fart på byggandet i staden tillåts bostadsbyggare nu skjuta upp sina betalningar i över två år.

– Att det byggs i takt med behoven och även i bistra tider är viktigt både för jobben och för att mota bostadsbristen. Med det här beslutet kommer vi underlätta för fler byggstarter i Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bostadsbyggandet hämmas av lågkonjunktur och för få byggstarter. Efter dialog med branschen kommer Uppsala kommun nu se till att bostadsbyggare kan förvärva mark utan att direkt behöva betala hela köpeskillingen. Som motkrav måste bostadsbyggaren garantera att de börjar bygga inom arton månader, annars ska de betala hela den återstående köpeskillingen.

– Vi har diskuterat med branschen för att hitta åtgärder som gör det enklare att komma igång med byggandet. Att skjuta upp betalningstillfället kommer förhoppningsvis leda till att det tecknas fler avtal, säger Sara Lundén, avdelningschef för mark- och exploatering på Uppsala kommun.

I normala fall betalar bostadsbyggare hela köpeskillingen vid tillträde till marken de köpt. Med den nya modellen betalar de i stället tio procent vid avtalets tecknande, tjugo procent ett år senare och resten vid slutbesked, dock senast två och ett halvt år senare. Beslutet är taget av kommunstyrelsen och gäller för avtal som tecknas fram till och med årsslutet 2025.

Extern skribent: Uppsala kommun

 

 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer