UA KOMMUN: Medborgarbudget blir pilotprojekt på landsbygden

>>   
Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra ett pilotprojekt för medborgarbudget på landsbygderna. Medborgarbudget handlar om dialogmetoder där invånare får vara med och prioritera hur skattemedel ska användas. I ett första skede ingår Järlåsa, Vänge och Södra Hagunda i projektet. Tre miljoner av skattemedlen har avsatts för projektet.

Medborgarbudget kommer att genomföras inom ramen för landsbygdsutvecklingsarbetet. Ofta efterfrågas mer kommunal närvaro i kommunens landsbygder. Projektet blir ett sätt att lyfta och stötta det engagemang som redan finns, och ett tillfälle att underlätta nytt engagemang.

– Under lång tid har många Uppsalabor känt att vår landsbygd varit bortglömd och det måste vi ändra på. Vi vill stärka landsbygden med bostadsbyggande, företagande och bättre service men också genom att öka det lokala engagemanget. Vi vill stärka landsbygden med bostadsbyggande, företagande och bättre service men också genom att öka det lokala engagemanget, säger Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygden. 

Medborgarbudget är ett pilotprojekt där metoder ska utvärderas och utvecklas. Ett syfte med projektet är att starta en dialog som ger alla möjligheten att argumentera för sina idéer och lyssna på andras synpunkter när resurser ska prioriteras lokalt, att ge en ökad kunskap om kommunala processer och lokalsamhället. 

Idéer kan synliggöras och engagemanget för lokalsamhället stärkas
Fem områden är utsedda att ingå i projektet som kommer att pågå under tiden 2018-2022. Utöver Järlåsa, Vänge och Södra Hagunda, berörs under de kommande åren Björklinge, östra och västra Bälinge. Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Vaksalaområdet, Rasbobygden och under 2022 Danmark, Funbo, Almunge och Knutby.
Processen för medborgarbudget kommer att vara uppdelad i två huvudmoment: mobilisering och medborgarbudgetprocess och avslutas med en utvärderingsperiod. 

– Nu satsar vi ytterligare tre miljoner på landsbygdsutveckling. Jag hoppas att arbetet med medborgarbudgeten ska generera många bra idéer om hur vi tillsammans kan utveckla Uppsalas landsbygd grönt och hållbart, säger kommunalrådet Maria Gardfjell (MP).

Några exempel på resultat av medborgarbudget från andra kommuner är småskaliga investeringar och bygdearrangemang. Det finns också möjlighet att använda medborgarbudgeten till mer bygdeövergripande utvecklingsprojekt, som förstudier, att ordna projektskrivarstugor, medfinansiering i projektansökningar inom det svenska landsbygdsprogrammet eller annat. 

– Erfarenheter visar att engagemanget hos människor ökar med inkludering i budgetprocesser. Det gynnar landsbygdsutvecklingen, bidrar till mer jämställdhet och är bra för demokratin, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd.

// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer