SKOLA: Skolval 2018

>>      
I skolvalet 2017 fick hela 96,4 procent av de som gjorde ett aktivt skolval plats på någon av sina tre valda skolor. Skolvalstiden för läsåret 2018/2019 pågår 11–31 januari och redan nu kan man besöka skolorna för att kunna göra ett genomtänkt val.

Relativ närhet och syskonförtur är de två urvalskriterierna för att få en plats i populära skolor som många söker till. Nytt för i år är att Uppsala kommun har fattat beslut om att mätpunkten som används för att avgöra vem som bor närmast skolan är densamma som den som mäts för att avgöra rätt till skolskjuts. 

– Till skillnad från tidigare år använder vi från och med nu enbart en mätpunkt och det är skolans huvudingång. Det ska göra det lättare för vårdnadshavarna att förstå urvalet och gör det också tydligare för oss på antagningsenheten att bedöma vem som har rätt till skolplatsen, säger Omar Hijazi, chef för antagningsenheten.

Skolvalet är inte obligatoriskt, men för de som väljer finns goda chanser att få något av sina tre val. I fjol gjorde 2 358 elever av 2 559 ett aktivt val till förskola och 1 687 av 1 725 elever ett val till skola. Det innebär att sammantaget valde 96,7 procent ett aktivt skolval av alla elever som var aktuella för att välja skola.

– Av den stora grupp som valde skola aktivt fick hela 96,4 procent något av sina tre val. Det visar hur viktigt det är att göra ett aktivt skolval och vi hoppas att ännu fler tar den här chansen i år, säger Omar Hijazi.

Skolvalet pågår 11–31 januari. Därefter tas den karta som utgör underlag för skolplaceringarna fram, och arbetet med att placera eleverna pågår in i mars. Under perioden 1–12 mars ska vårdnadshavarna få besked om skolplaceringen. Efter det kan man göra ett omval 14–26 mars. Slutgiltig placering meddelas senast 30 april. Placeringarna görs utifrån kriterierna likavärdesprincip, relativ närhet och syskonförtur. Relativ närhet innebär att den som bor relativt närmast skolan får skolplatsen. Syskonförtur innebär att ett yngre syskon har förtur till plats på skolan före andra barn som bor inom en radie av två kilometer från skolan eller att man har ett syskon som går i förskoleklass eller årskurs 1, 2 eller 3.
Rätt till skolskjuts har elever som går i förskoleklass eller årskurs 1–3 och har minst två kilometer till någon av de skolor som kommunen skulle placerat i och de elever som går i årskurs 4–9 och har minst fyra kilometer till någon av de skolor som kommunen skulle placera i. Har man valt och placerats i en annan skola, har man inte rätt till skolskjuts i form av skolbusskort eller taxi. Uppsala kommun har emellertid valt att vara mer generös än skollagen anger, och de eleverna kan få busskort för buss i vanlig linjetrafik.

Man kan inte få skolskjuts för resor till och från fritidshem. I och med att Uppsala kommun har valt att endast ha en mätpunkt kommer fler elever få rätt till skolskjuts.
Mer information om skolvalet 2018 finns på www.uppsala.se/skolval
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall