UTOMHUSBAD —
Håll koll på vattenkvaliteten innan bad

| TIPS & RÅD |
På de flesta badplatser i Uppsala kommun är badvattnet bra och har utmärkt kvalitet. Men vid algblomning eller när kommunen avråder från bad bör du inte bada. Håll koll på vattenkvaliteten innan du hoppar i plurret.

Varje sommar tar kommunen och en privat verksamhetsutövare prover på badvattnet vid 20 badplatser inom Uppsala kommun. Kommunen tar vattenprover ungefär var tredje vecka under sommaren. Provtagningen pågår under hela badsäsongen, vanligtvis mellan juni-augusti. För det mesta är vattnet bra och 18 av badplatserna har klassificeringen utmärkt kvalitet, enligt Havs- och vattenmyndigheten.

Heike Kaden är inspektör på miljöförvaltningen och jobbar bland annat med att granska och rapportera vattenprover.

– Vi har mycket bra badvatten i Uppsala, generellt sett får vattenproverna sällan anmärkningar. Om badvattnet visar för höga halter av bakterier eller om det är algblomning avråder vi från bad och rapporterar det till Havs- och vattenmyndigheten, säger Heike.

Bada inte vid avrådan

– Om det finns höga halter av tarmbakterier eller om det är algblomning avråder kommunen från bad genom att sätta upp skyltar vid badplatsen och publicerar information på vår webbplats. Det är viktigt att inte bada vid avrådan för att undvika att bli sjuk. Det gäller speciellt små barn, säger Heike.

Höga halter av tarmbakterier i badvattnet är ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs eller avloppsvatten. Även regnvatten som rinner ut i badvatten kan bära med sig föroreningar från marken.

Algblomningens omfattning beror bland annat på halten kväve och fosfor i vattnet, hur djupt vattnet är, hur soligt och varmt det är i luften och i vilken utsträckning det blåser eller förs in färskt vatten. Algblomning är vanligast i månadsskiftet juli–augusti och kan pågå kort eller lång tid beroende på omständigheterna.

– Algblomningar kan vara giftiga så du bör inte bada när det är algblomning. Eftersom algblomning kan komma på kort tid och försvinna lika snabbt, är det inte alltid som vi inspektörer vet var det är algblomning. Därför bör alla som badar på våra ständer kunna känna igen algblomning, säger Heike.

Känn igen algblomning

Det är lättast att känna igen algblomning när den är kraftig och på väg att blomma färdigt. Då kan det se ut som en tjock grön eller gulbrun massa i vattenytan. I början av algblomningen är det svårare att känna igen den. Då kan det se ut som lite grumligt vatten eller som ett blågrönt filter på vattenytan eller i strandkanten.

– Ett tips är att absolut låta bli att bada när vattnet är så grumligt att du inte kan se dina fötter när du står till knäna i vattnet, råder Heike Kaden avslutningsvis.

Så undviker du att bli sjuk av badvatten:

  • Se aktuell vattenkvalitet för Uppsala på
    Havs- och vattenmyndighetens webbplats (länk)
  • Bada inte om kommunen avråder från bad.
  • Bada inte när det är algblomning.
  • Drick inte badvatten och använd inte heller vattnet till matlagning.
  • Duscha efter bad, torka av dig med en handduk och byt till torra badkläder

 

 

 

Extern skribent: Uppsala kommun | 2024-06-13

 

 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer