KRIMINALITET —
Ny åtgärdsplan ska vässa brottsförebyggande arbete

Kommunstyrelsen har beslutat om en ny åtgärdsplan som kompletterar det befintliga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Åtgärdsplanen bygger på en utökad lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område.

– Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet. Många av våra insatser har börjat ge positiva resultat, vilket vi är glada över. Vi är också medvetna om att mycket arbete återstår för att bekämpa gängkriminalitet och grov organiserad brottslighet, som påverkar vår kommun liksom många andra kommuner i Sverige, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande.

Flera resultat pekar åt rätt håll

Kartläggningen baseras på olika typer av information som anmälda brott, trygghetsundersökningar, orosanmälningar och statistik från verksamheter som möter brottsoffer. Den utökade lägesbilden fokuserar på sex områden:

  • Offentlig miljö
  • Barn och unga
  • Näringsliv
  • Välfärdsbrott
  • Särskilt brottsutsatta
  • Våldsbejakande extremism

Enligt Norea Forsman Olsson, utvecklingsledare på Uppsala kommun och ansvarig för den utökade lägesbilden, visar resultaten på ökad trygghet och minskning av flera grova brottstyper i den offentliga miljön, trots höstens våldsvåg. Även ökad kännedom om våld i nära relationer är en positiv trend. Utmaningarna kvarstår dock, dels när det gäller geografiskt spridd gängkriminalitet, dels gällande brott och otrygghet som påverkar företagen.

– Den grova gängkriminaliteten är spridd både inom och mellan kommuner, vilket är en stor utmaning. Många företag upplever också brott och otrygghet som ett problem, där stöldbrott är vanligt förekommande, säger Norea Forsman Olsson.

Ny åtgärdsplan stöder långsiktigt arbete

Den nya åtgärdsplanen kompletterar det redan befintliga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och inkluderar bland annat:

  • Säkerställa att invånarnas synpunkter beaktas i arbetet för ökad trygghet.
  • Initiera samarbeten över kommungränserna för att bättre motverka grov kriminalitet.
  • Öka företagarnas delaktighet i trygghetsskapande arbete.

– Dessa insatser är viktiga steg för att skapa en säkrare och tryggare kommun för alla våra invånare. Vi ser fram emot att engagera fler aktörer och utveckla vårt samarbete på lokal och regional nivå för ett ännu tryggare Uppsala, säger Erik Pelling.

Arbetet med åtgärderna påbörjas nu och den fullständiga åtgärdsplanen kommer att följas upp 2026.

Lagkrav på breddad lägesbild

Enligt Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, är alla Sveriges kommuner skyldiga att upprätta en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område. Detta stämmer överens med Uppsala kommuns Program för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande, som säger att arbetet ska baseras på kunskap om problemets omfattning, struktur och utveckling.

Extern skribent: Uppsala kommun

 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer