UPPSALA NORRA —
Fyrishovsområdet byggs ut med nya grönområden

| PLANER |
För att skapa en grönare stad planerar Uppsala kommun för nya grönområden vid Fyrishov.

Det ska bland annat bli en större park och ett gång- och cykelstråk längs med Fyrisån.

Kommunstyrelsen antog på tisdagen en utvecklingsplan för hur området längs ån vid Fyrishov kan göras mer tillgängligt för allmänheten. Längs Fyrisån ska ett sammanhängande stråk med bland annat grönytor och en gång- och cykelväg byggas.

– De nordvästra delarna av Uppsala saknar större grönområden idag. Vi vill att fler Uppsalabor ska få tillgång till en grönskande park och det här vackra stråket längs med ån. Självklart kommer Fyrishovsbadet vara en självklar del av Uppsalas fritidsliv, säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande.

För att kunna bygga om behöver en ny detaljplan tas fram, vilket kommunstyrelsen också beslutade att ge i uppdrag åt Stadsbyggnadsförvaltningen. Detaljplanearbetet beräknas pågå fram till 2026 och därefter kan ett genomförande av parken påbörjas.  Området beräknas kunna vara utbyggt till 2029.

 

Fyrishovsområdet ska utvecklas och få en strandpromenad.
(Illustration: Uppsala kommun)
 
Enligt önskan från Uppsalaborna

Under oktober och november 2023 genomfördes en medborgardialog om hur området vid Fyrishov ska utvecklas. Då framkom att Uppsalaborna vill att stråket längs Fyrisån ska göras tillgängligt för alla och att en ny park utvecklas för möten, aktiviteter och vila.

På platsen ligger idag en camping. För att göra området tillgängligt för ombyggnationen behöver den flyttas. Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en övergripande plan för camping i Uppsala. Idag finns campingplatser vid Sandviksbadet i Björklinge och i Fjällnora. Det finns även i ställplatser för husbilar på bland annat Hovstallängen.

Extern skribent: Uppsala kommun

 

 

 

 

Fler nyheter

HUSHÅLL —
Potatis har stigit mest i pris på midsommarbordet

KROPP & HÄLSA —
Mindre salt i bröd och charkprodukter

EPILEPSI —
Fler patienter ska erbjudas epilepsikirurgi på Akademiska

SAMHÄLLE —
Nytt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

UPPSALA SYD —
Naturnära förskola byggs i Sävja

SAMHÄLLE —
Nytt stöd ska minska risken för återfall i brott bland ungdomar