BEFOLKNING —
Uppsala växer rejält enligt ny statistik från SCB

| SVERIGE |
Trosa, Kungälv och Knivsta är kommunerna som beräknas växa mest procentuellt de närmaste fem åren, visar SCB:s nya regionala befolkningsframskrivningar.

Men i absoluta tal beräknas Göteborg, Uppsala och Malmö växa mest.

År 2029 beräknas Trosa ha vuxit med drygt 1 400 invånare jämfört med det officiella invånarantalet år 2023. Kungälvs befolkning väntas samtidigt ha ökat med drygt 3 800 personer och Knivstas med drygt 1 400 personer.

I förhållande till nuvarande befolkningsstorlekar är det de största ökningarna av landets samtliga kommuner.

– Trosas befolkning beräknas växa med 9,6 procent till och med år 2029, Kungälvs med 7,7 procent och Knivstas med 7,0 procent, säger Lena Lundkvist, demograf på SCB. Hon fortsätter:

– Räknat i absoluta tal beräknas Göteborg växa mest, med knappt 16 200 personer, tätt följt av Uppsala med närmare 15 300 personer och Malmö med nästan 12 200 personer.

Demografiska beräkningar

SCB:s regionala befolkningsframskrivningar är beräkningar som bygger på den nuvarande befolkningssammansättningen i kommunerna. Resultatet måste även stämma överens med framskrivningarna för hela riket så att summan av totalbefolkningen blir densamma.

Förändringar i samhället kan redan på kort sikt göra att förutsättningarna för framskrivningarna förändras – och därmed också beräkningarna om framtidens befolkningsutveckling. Till exempel kan politiska beslut få stor betydelse för antaganden om framtida migration.

– Våra befolkningsframskrivningar är demografiska beräkningar som utgår från att den utveckling som varit i kommunerna de senaste åren fortsätter. De bygger på befolkningens åldersstruktur och antaganden om framtida barnafödande, överlevnad, flyttmönster, invandring och utvandring, säger Lena Lundkvist.

I de regionala befolkningsframskrivningarna syns därför inte eventuella effekter av kommuners satsningar på exempelvis företagande, bostadsbyggande och infrastruktur.

– Man kan snarare se befolkningsframskrivningarna som en bild av hur befolkningen kommer att utvecklas om kommunerna inte gör några sådana satsningar.

Hälften beräknas krympa

Totalt beräknas 33 procent av Sveriges kommuner växa med minst 1 procent till och med 2029 medan 47 procent beräknas krympa. I 20 procent av kommunerna beräknas befolkningsstorleken vara relativt oförändrad om fem år.

– De flesta av kommunerna som beräknas krympa mest i relativa tal de kommande fem åren är små. Många tillhör de minsta i landet, avslutar Lena Lundkvist.

 

Kommunerna som beräknas växa mest i relativa tal

Kommun Befolkning 2023 Beräknad befolkning 2029* Utveckling 2023–2029* Utveckling 2023–2029 (%)
Trosa 14 885 16 300 1 400 9,6
Kungälv 49 785 53 600 3 800 7,7
Knivsta 20 714 22 200 1 400 7,0
Upplands-Bro 32 453 34 500 2 100 6,5
Svedala 23 470 25 000 1 500 6,4
Uppsala 245 329 260 600 15 300 6,2
Strängnäs 38 917 41 300 2 300 6,0
Staffanstorp 27 152 28 800 1 600 6,0
Österåker 49 282 52 200 2 900 6,0
Habo 13 275 14 100 800 5,9

*Befolkningarna 2029 samt utvecklingen i absoluta tal är avrundade till närmaste hundratal. Utvecklingen är beräknad på icke avrundade tal.

Kommunerna som beräknas växa mest i absoluta tal

Kommun Befolkning 2023 Beräknad befolkning 2029* Utveckling 2023–2029* Utveckling 2023–2029 (%)
Göteborg 604 616 620 800 16 200 2,7
Uppsala 245 329 260 600 15 300 6,2
Malmö 362 133 374 300 12 200 3,4
Stockholm 988 943 999 000 10 000 1,0
Haninge 99 751 105 500 5 700 5,7
Örebro 159 348 164 100 4 800 3,0
Umeå 133 091 137 700 4 600 3,4
Järfälla 86 330 90 800 4 500 5,2
Västerås 159 662 164 100 4 400 2,8
Nacka 110 633 115 100 4 400 4,0

*Befolkningarna 2029 samt utvecklingen i absoluta tal är avrundade till närmaste hundratal. Utvecklingen är beräknad på icke avrundade tal.

 

Extern skribent: Statistiska Centralbyrån (SCB)

 

 

 

Fler nyheter

HUSHÅLL —
Potatis har stigit mest i pris på midsommarbordet

KROPP & HÄLSA —
Mindre salt i bröd och charkprodukter

EPILEPSI —
Fler patienter ska erbjudas epilepsikirurgi på Akademiska

SAMHÄLLE —
Nytt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

UPPSALA SYD —
Naturnära förskola byggs i Sävja

SAMHÄLLE —
Nytt stöd ska minska risken för återfall i brott bland ungdomar