ULLERÅKER: Nytt kommunalt projekt med kulturella förtecken

>>          
Uppsala kommun startar ett pilotprojekt i Ulleråker för att konstnärer och andra yrkesgrupper inom den kulturella och kreativa sektorn ska kunna hyra arbetslokaler i det så kallade Hospitalet. Projektet är ett led i satsningen på att utveckla Uppsala som konststad.

Tidigare har kulturnämnden inrättat ett ateljéstöd för Uppsalas yrkesverksamma konstnärer. Från 2018 erbjuder nämnden även tillgång till att hyra arbetslokaler i ett kreativt kluster i den expansiva stadsdelen Ulleråker.
Uppsalas konstnärer har påpekat att det är svårt att hitta lämpliga arbetslokaler till överkomlig hyra i kommunen. Konstnärerna vill också ha nära till andra yrkesgrupper inom de kulturella och kreativa näringarna. Genom att erbjuda dessa grupper möjlighet att hyra både enskilda arbetslokaler och få tillgång till större gemensamma arbetsytor och mötesplatser förbättrar kulturnämnden villkoren för konsten och möjliggör nya utvecklande samarbeten mellan olika kulturaktörer.

Ulleråker är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Konst och kultur kommer att spela en viktig roll i utformandet av området till en ny, attraktiv stadsdel.

– Uppsala har en stor potential att fortsätta utvecklas som konst- och kulturstad. Kulturnämnden driver på utvecklingen genom ateljéstöd, ökade investeringsmedel för offentlig konst och utveckling av Uppsala konstmuseum. Genom att bidra till att skapa en ny kreativ ”hubb” i Ulleråker kan vi förbättra förutsättningarna för konstnärer och kreatörer i en kulturhistoriskt betydelsefull byggnad och en växande stadsdel. Vi hoppas att många nya spännande samarbeten ska uppstå i Ulleråker, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.
_______________________________________
// Signerat Uppsala kommun | UmLN™

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck