VAKSALAGATAN: Nu införs körfält för bussar

>>        
För att öka framkomligheten för kollektivtrafiken har Uppsala kommun beslutat att införa busskörfält på Vaksalagatan. Syftet är att fler ska välja att resa med stads- och regionbussarna i och med att de kommer fram snabbare. I ett första skede införs fälten mellan Marknadsgatan i Gränby och Väderkvarnsgatan. Om vädret tillåter börjar fälten att målas 4 december, annars får det vänta till efter vintern när tjälen gått ur marken och vägen är torr.

Busskörfälten införs på hela sträckan med tre undantag. För att göra det möjligt att nå butiker, restauranger och annan verksamhet målas inga busskörfält i riktningen från centrum mellan Väderkvarnsgatan och 60 meter nordöst om Torkelsgatan. Vid korsningen med Tycho Hedéns väg sker många filbyten i samband med att trafiken ska svänga. Därför upphör busskörfälten strax före Björkgatan och Årstagata på både den sydvästra och den nordöstra sidan av Tycho Hedéns väg. På båda sidor om Vaksalagatan blir busskörfälten högerförlagda och anpassas till de fartdämpande busskuddarna som byggdes tidigare under året vid flera övergångsställen. 

– Vi vill säkra att bussarna har god framkomlighet på Vaksalagatan som är vårt viktigaste kollektivtrafikstråk från stadens och landsbygdens östra delar till och från Resecentrum. Om det går snabbt och lätt att åka buss kommer fler att välja buss som färdmedel framför egen bil, säger Sampo Hinnemo, trafikplanerare.

I takt med att staden växer ökar även trafiken. Kollektivtrafiken behöver fler egna utrymmen för att vara ett attraktivt färdmedel. Det är också viktigt att utryckningsfordon och taxi har god framkomlighet. Därför kommer också de ha möjlighet att använda de reserverade busskörfälten. Senare under 2018 ska busskörfälten förlängas förbi Vaksala torg och mellan Marknadsgatan till en ny bussterminal som ska byggas i anslutning till Gränby centrum mellan Marknadsgatan och Fyrislundsgatan.

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer