LUTHAGEN: Kv. Seminariet blir kommunal park

Seminarieparken    
>>     
Uppsala kommun vill att större delen av kvarteret Seminariet i Luthagen, som idag är privatägd mark, ska bli kommunal park. En del av områdets nordöstra hörn ska bebyggas med 110 lägenheter och lokaler för handel. Det står klart i och med att Uppsala kommun fattat beslut om att börja processen att detaljplanelägga kvarteret. I samband med byggnationen övergår den idag privatägda trädgården och fotbollsplanen till kommunen. 

För att skydda de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i området behöver processen omfatta hela kvarteret och förslaget utgår från en kulturhistorisk analys av området som gjorts av Upplandsmuseet.

–Idag är kvarteret Seminariet mer av en privat trädgård men vi vill att det ska bli en offentlig park. Luthagenområdet har det idag snålt med parker och med detta förslag får kommunen ta över trädgården och fotbollsplanen utan kostnad samtidigt som vi bygger välbehövliga bostäder och lokaler längs gatan på en mindre del av kvarteret, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Stadsbyggnadsförvaltningen har varit med och tagit fram ett förslag till utformning av parken. I förslaget finns flera entréer från omgivande gator, odling, och ytor för picknick och lek. 

En del av området föreslås som skolgård för den grundskola som finns i seminariebyggnaden. 

De nya bostadshusen är tänkta att byggas längs Fyrisvallsgatan och Prästgatan och omringar fotbollsplanen framför Seminariebyggnaden. Fotbollsplanen ska finnas kvar för spontanidrott. Byggnaderna planeras ha sex våningar mot Fyrisvallsgatan och trappar ned i höjd till fyra våningar närmast Seminariet och Prästgatan. Bil- och cykelparkering planeras i garage under husen.
//Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer