KROPP & HÄLSA
Äldre särskilt sårbara vid värmeböljor – ny rapport lyfter behov av anpassning

En varmare värld med fler värmeböljor påverkar särskilt äldre och sårbara grupper. För att minska risken för ohälsa och dödsfall behöver kunskapen om risker och åtgärder öka.

Det framgår i länsstyrelsens rapport ”Värme i praktiken – Risker och åtgärdsarbete vid höga temperaturer i fastigheter med LSS- och äldreboenden”.

Under 2023 genomförde länsstyrelserna i Uppsala, Västmanland och Stockholm samverkansprojektet ”Värme i praktiken” tillsammans med andra myndigheter och kommuner. Myndighetsnätverket för klimatanpassning (MNKA) har finaniserat projektet. Syftet var att höja kunskapen hos kommunala LSS-/äldreboenden och fastighetsägare om risker vid värmeböljor samt om lämpliga åtgärder för att minska risken för ohälsa.
 
Klimatanpassning nödvändigt

Målgrupperna för projektet var primärt kommunala omsorgsverksamheter, fastighetsägare, miljökontor och kommunala anställda som arbetar med klimatanpassning. Inom projektet genomfördes aktiviteter som forum för kunskapshöjning, temperaturmätning på boenden under sommaren och lokala rundvandringar med åtgärdsförslag.

– Höga inomhustemperaturer kan uppstå även vid normala sommartemperaturer. Resultaten från de utvalda LSS-vård- och omsorgsboendena visar att det kan vara svårt att få ett behagligt inomhusklimat med hälsosamma inomhustemperaturer i vissa rum även vid måttligt förhöjda utomhustemperaturer på 23 till 25 grader, säger Robin Hedenqvist som är klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen Uppsala län.

Vid temperaturmätningarna uppmätte man mycket höga inomhustemperaturer, mellan runt 27 och 29 grader, i vissa rum. Resultaten skiljer sig åt mellan boenden men även mellan rum på boendena. Det visar på vikten av specifika åtgärder, exempelvis att markiser sätts in i utsatta rum.

– Det är värdefullt för verksamhet och fastighetsägare att göra egna mätningar för att kartlägga exponering för höga temperaturer i olika rum, säger Robin Hedenqvist.

Risk för ojämlik hälsa

En slutsats i rapporten är att när ansvaret för investeringar i exempelvis markiser, persienner, rullgardiner och lokala kylaggregat lämnas till de boende/anhöriga uppstår risker för ojämlik hälsa.

– Det är viktigt med samarbete mellan verksamhetsansvarig, fastighetsförvaltare, fastighetsägare, lokalstrateg och miljöstrateg på kommunen. Även anhöriga behöver involveras, säger Robin Hedenqvist.

Några specifika utmaningar som kommer fram i rapporten handlar om ändrade vardagsrutiner som till exempel att inte öppna fönster när det är varmare ute än inne, och att se till att sommarvikarier känner till rutinerna.

I rapporten kan du läsa mer om hur länsstyrelsen genomfört projektet samt vilka resultat och slutsatser man kommit fram till.

 

Extern skribent: Länsstyrelsen Uppsala län | 2024-05-23

 

 

 

 

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer