UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

| SE PDF |
Uppsala kommuns befolkningsprognos för perioden 2024–2050 (KP2024) är nu framtagen.

Prognosen pekar på en fortsatt hög årlig nominell folkökning, men en folkökningstakt på betydligt lägre nivåer än vad vi sett under 2010-talets andra hälft.

 

Folkmängdens fördelning 2023_650x350.png
BILDEN: Folkmängdens fördelning i Uppsala kommun år 2023 och den prognostiserade fördelningen år 2050, utifrån femårsklasser och kön. Se figuren på sid 34 i rapporten befolkningsprognos 2024–2050.

 

Befolkningsprognosen är ett viktigt planeringsunderlag för kommunen och dess verksamheter.
(Läs Uppsala kommuns befolkningsprognos 2024-2050 via den här länken).

 

Folkmängd i Uppsala kommun

Uppsala är sett till folkmängd Sveriges fjärde största kommun. Den sista december 2023 var den officiella folkmängden i Uppsala kommun 245 329 personer, vilket innebär en folkökning med 3 189 personer jämfört med sista december 2022. Skatteverket har under 2023 bedrivit omfattande registervård med fokus på att avregistrera personer med upphörda uppehållstillstånd som inte lägre är bosatta i Sverige, men finns kvar i folkbokföringen.

Avregistreringen ur folkbokföringen berör personer som sedan tidigare har utvandrat från Sverige. Arbetet påbörjades under maj 2023 och ska fortsätta och avslutas under 2024. Under helåret 2023 avregistrerades 770 personer i Uppsala kommun kopplat till denna registervård. Detta medförde att folkökningen år 2023 blev lägre än prognostiserat.

 

Extern skribent: Uppsala kommun

 

 

https://www.uppsala.se/contentassets/38b84a806ecf415485901e2d4b3adf47/befolkningsprognos_uppsala-kommun_2024.pdf

Fler nyheter

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

REGION UPPSALA —
Höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

UTOMHUSBAD —
Håll koll på vattenkvaliteten innan bad