SOMMARTRAFIKEN
Här påverkas stockholms-
trafiken mest i sommar

TRAFIK
Under sommaren när många är lediga genomförs flera större trafikpåverkande arbeten i regionen för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet för stockholmstrafikanterna.

För att ge trafikanter en helhetsbild över trafiksituationen samverkar Trafikverket, Stockholms stad, Region Stockholm, Nacka kommun och Sundbybergs stad och presenterar de arbeten som har störst trafikpåverkan.

Den här sommaren genomför Trafikverket flera vägarbeten i regionen. Vid trafikplats Trångsund repareras bron över järnvägen och i Kungens kurva pågår arbetet med Förbifart Stockholm. Längs Ekerövägen fortsätter arbetet med breddningen av vägen och bygget av en cirkulationsplats och längs Ältastråket breddas och förbättras cykelvägen.

Trafikverket rustar också upp järnvägstunnlarna mellan Flemingsberg och Järna, ett arbete som kommer att pågå varje sommar mellan 2024 och 2027. På järnvägssträckan mellan Tomteboda och Ulriksdal förnyas och underhålls både spår och växlar.

– Nu i sommar genomför vi ett antal arbeten på både väg och järnväg som kommer märkas av, men som ska bidra till bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet i många år framöver säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

 

Stockholms stad

Arbetet med att förstärka grunden under Kungsgatan fortsätter även i sommar och gatan grävs upp etappvis. Det är över 100 år sedan Kungsgatan byggdes och nu behöver grunden under gatan mellan Sveavägen och Norrlandsgatan förstärkas. Projektet genomförs 2023–2025. Parallellt med grundförstärkningen sker satsningar på att öka trivsel och tillgängligheten.

Stockholms stad förbättrar för kollektivtrafik, gående och cyklister på flera platser. Bland annat i Hornstull där ett torg och en ny cykelbana byggs på Långholmsgatan. Vid Brommaplan breddas och förbättras gång- och cykelbanor, och så byggs det ett nytt busskörfält. Som en etapp i ombyggnaden av Slussen flyttas nu bussterminalen till stadsgårdskajen, vilket innebär en lite längre gångväg mellan Slussen och bussterminalen.

– Vi genomför kontinuerligt underhåll och utvecklar och förbättrar staden och även om arbetena påverkar trafiken försöker vi planera dem så att staden fortfarande ska vara så framkomlig som möjligt under tiden, säger Gunilla Glantz, trafikdirektör i Stockholms stad.

 

Region Stockholm

I sommar fortsätter Region Stockholm upprustningen av Söderströmsbron mellan Slussen och Gamla stan, där nya växlar ska monteras. Arbetet görs för att öka brons livslängd och minska behovet av framtida underhåll.

I Gröndal rustas delar av vägen upp för att minska buller och vibrationer från tvärbanan i närliggande bostäder. Ungefär 200 meter av Gröndalsvägen grävs upp och får ny betong, asfalt och räls.

– Sommaren 2024 fortsätter Region Stockholm med en av de största satsningarna på kollektivtrafiken sedan 1960-talet. Vi både bygger nytt och rustar upp och för att störa så lite som möjligt gör vi detta på sommaren när färre reser med oss. Reser du via Slussen med tunnelbana i sommar kan det vara bra att planera sin resa lite extra, säger Erik Norling, trafikdirektör vid trafikförvaltningen, säger Erik Norling, trafikdirektör vid trafikförvaltningen, Region Stockholm.

 

Nacka kommun

Det sker fortsatta arbeten längs Värmdövägen som byggs om till en grön och levande stadsgata. Även i Orminge och Fisksätra fortsätter arbetet med etablering bland annat av nya bostäder, vilket påverkar trafiken i respektive närområde under sommaren.

Vid Nacka strand sker också trafikpåverkande arbeten där flera av vägarna ska rustas upp, med nya gångbanor och belysning.

– Vi följer trafikflödet nära och har beredskap för att göra förbättringar om så krävs. Trafiksäkerhet och framkomlighet är prioriterade uppgifter för oss, och jag hoppas att Nackaborna fortsätter ha samma goda tålamod gällande trafikpåverkan som tidigare, säger Poa Hellqvist, trafik- och fastighetsdirektör i Nacka kommun.

 

Sundbybergs stad

I centrala Sundbyberg fortsätter arbetet på Ursviksvägen, där gång- och cykelväg samt väg rustas upp för att kunna användas i många år till. Trafiken påverkas också på flera håll i kommunen på grund av utbyggnaden av tvärbanan, som ska förlängas till Helenelund. Även på Rissneleden kommer det ske arbete som påverkar trafiken i sommar, då två nya busshållplatser ska byggas.

 

Extern skribent: Trafikverket

 

 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge