DJUR & NATUR
Vårkollen visar att årets vår var tidig

SVERIGE
Vårkollen visar att 2024 års vår är tidig jämfört med hur det var förr vid den här tiden på året.

Även om det varit många kalla perioder, har våren ändå kommit längre norrut än de historiska genomsnitten från förr i tiden. Vårkollen visar att vårtecknen nått ungefär lika långt som de tidigare Vårkollarna visat i modern tid. De tidiga arterna tussilago, blåsippa och sälg har dock begränsats av snögränsen.

Under Valborgshelgen genomförde Svenska Botaniska Föreningen tillsammans med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Vårkollen för tionde gången. Vårkollen är ett medborgarforskningsprojekt där forskare analyserar data om vårtecken som frivilliga rapporterat in. Med Vårkollen ges en ögonblicksbild av hur långt våren kommit i landet vid samma tid varje år. På så sätt kan forskarna se om och hur vårens ankomst påverkas av klimatförändringar.

– Vi vill tacka alla medborgarforskare som har deltagit i årets Vårkoll! Antalet rapporter har ökat med nästan 100 procent från föregående år och det rapporterades från nästan 2 000 platser, runt om i landet. Vi hoppas så klart att detta bidrar till ett ökat engagemang för våra vilda växter och vad som händer med dem i ett förändrat klimat, säger Mora Aronsson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen.

För 150 år sedan, 1873, startade en liknande verksamhet som rapporterade in vårtecken över hela landet, vilket gör att Vårkollens resultat kan jämföras med hur det såg ut vid Valborg vid den tiden. Till exempel var det på den tiden normalt att björkarnas lövsprickning startade strax efter Valborg i allra sydligaste Skåne. Vårkollen visar att det numera är normalt att lövsprickningen når ända upp till Mälardalen vid första maj och dit har lövsprickningen nått även i år.

– Vi har forskningsresultat som visar att lövsprickningen hos björk och blomningen hos vårblommande arter tidigarelagts ett par veckor sedan 1873. Vi vet att olika arter kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen, vilket innebär att många fler svenskar än tidigare numera kan njuta av vårblommorna kring Valborgshelgen, säger Ola Langvall, forskare vid SLU och samordnare för Svenska fenologinätverket.

På samma sätt hade sälg och vitsippa börjat blomma i hela Götaland och större delen av Sveland vid Valborg, enligt den historiska databasen, men numera går gränsen ca 10 mil längre norrut. Häggen, som tidigare började blomma i mitten av maj i sydligaste Skåne, har under vissa år i nutid börjat blomma ända upp till Svealand. I år är det bara i Skåne som häggen blommat vid Valborg. Resultatet stämmer också väl med genomsnittet från tidigare Vårkollar.

De tidiga arterna, såsom tussilago, blåsippa och sälg kom i blom tidigt under våren men har stoppats upp av att det fortfarande ligger kvar mycket snö i stora delar av Norrland (se snödjupskartor från 2024-04-30 från SMHI). Vårkollen visar också att de tidigblommande arterna fortfarande blommar i stora delar av landet, även om de började blomma för flera veckor sedan. Under år då våren kommer extra tidigt brukar dessa ha hunnit blomma över i södra Sverige.

Extern skribent: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) | 2025-05-02

 

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens