DJUR & NATUR
Rapportera in dina fynd av svartpälsbi

INSEKTER
Glädjande nog går det bra för svartpälsbiet, till skillnad mot många andra vilda bin. Vi vill gärna veta mer om var i länet den finns och hur pass vanlig den är.

Våra vilda bin har en tuff tillvaro och minskar i antal eftersom deras livsmiljöer har försvunnit eller förändrats. För ett av våra bin, svartpälsbiet, ser dock läget ut att ha förbättrats under senare år. Nu vill länsstyrelsen få en helhetsbild av artens utbredning.

 

Svartpälsbiet i Uppsala län

Svartpälsbi är enligt Artdatabanken känt från Götaland och Svealand, med tyngdpunkt i de östra delarna. År 2024 är det svårt att förstå att arten varit försvunnen från Uppsala län fram till år 2005. Här finns numera många observationer och svartpälsbiet är belagt som bofast med många lokaler i Uppsala län, främst i de södra kommunerna Enköping, Uppsala, Håbo och Knivsta. Arten anlägger främst bon på solexponerad, delvis blottlagd mark med i huvudsak lerhaltiga jordar. Även sandiga marker med finkornig sand verkar fungera bra, gärna med mo- eller lerinblandning.

 

Rapportera in om du ser svartpälsbi

Ge dig ut under maj–juli och spana efter svartpälsbiet. Rapportera in dina fynd i Artportalen, gärna med foto.

Registrera dig som ny användare för att rapportera i Artdatabanken(Länk till annan webbplats).

Logga in som befintlig användare och rapportera i Artdatabanken(Länk till annan webbplats).

Genom att rapportera in dina observationer hjälper du länsstyrelsen och andra myndigheter att få bättre koll på svartpälsbiets utbredning i landet.

 

Svartpälsbi hane.
(foto: Per Karlsson Linderum).

 

Här hittar du oftast svartpälsbiet

Svartpälsbiet trivs i varma och blomrika marker. Den återfinns ofta i sandiga och grusiga områden där den bygger bo i marken. Du kan till exempel se den i jordbrukslandskapet, men också längs med vägkanter, på skjutbanor och i slänter i stadsmiljö.

 

Så känner du igen svartpälsbiet

Du känner lättast igen honan av svartpälsbi. Honan är nästan helt svart och har en tydlig gulorangeröd behåring på bakbenen. Hanen har ljusbrun päls på huvud, mellankropp samt på bakkroppens två första ryggsegment. Resten av bakkroppen är svart. De mellersta fötterna har en tydlig hårvimpel som används för att signalera till honor med under flykten. Svartpälsbiet kan förväxlas med andra pälsbin som vårpälsbi (Anthophora plumipes) och honor av dånpälsbi (Anthophora furcata). Bland humlorna är det främst mörka varianter av vallhumla (Bombus subterranus) samt trädgårdshumla (B. hortorum) som kan förväxlas med svartpälsbi.

Den översta bilden visar en hona av arten svartpälsbi. (Fotograf: David Lundgren).

Extern skribent: Länsstyrelsen i Uppsala län

 

 

 

 

 

 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge