UPPTAKTSMÖTE
Ny samverkan om barn och unga i organiserad brottslighet

REGION MITT
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att skapa en struktur för regional samverkan för att stärka arbetet med att hindra att barn och unga hamnar i grov kriminalitet.

Samverkan sker i nära samarbete med Polis Region Mitt. Torsdagen den 2 maj hölls det första mötet.

Landshövding Stefan Attefall hade till det bjudit in ledande regionala aktörer från Västmanland, Gävleborg och Uppsala län till mötet som hölls i Tornsalen på Uppsala slott. Fokus på det första samverkansmötet var att diskutera hur verksamheterna bäst kan arbeta tillsammans.

– Vi har en situation där yngre personer blir inblandade i allt grövre brott. Målet med det här första samverkansmötet har varit att vi ska samtala om hur våra verksamheter bäst organiserar sig och tillsammans tar sig an uppgiften att stärka och effektivisera arbetet med att motverka att barn och unga hamnar i grov kriminalitet, säger landshövding Stefan Attefall.

Namnet på samverkansuppdraget är ”Bob”, vilket står för barn och unga i organiserad brottslighet. Arbetet sker i nära samarbete med Polismyndigheten Region Mitt.

– Att förhindra att unga lockas in i den grova organiserade brottsligheten är av största vikt för polisen, men även för samhället i stort. I dag hade vi ett första möte för att stärka samarbetet för att bli ännu effektivare på att motverka den här utvecklingen, säger Ulf Johansson, regionpolischef i Region Mitt.

Länsledning och personal på de tre länsstyrelserna som arbetar samordnande med brottsförebyggande arbete deltog på mötet, liksom flera chefer för Polismyndigheten Region Mitt och företrädare för Region Uppsala. Dessutom var sakkunniga från Kriminalvården och SiS, Statens institutionsstyrelse på plats.

 

(Bilden: Landshövding Stefan Attefall hälsade välkommen i Tornsalen).

 

Extern skribent: Länsstyrelsen i Uppsala län

 

 

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050