REGION UPPSALA:
Vi är beredda på att hantera blockaden

Klockan 16:00, igår torsdag, trädde Vårdförbundets blockad i kraft. Region Uppsalas analys visar att blockaden får en omfattande påverkan på vården i länet.

Samtidigt arbetar Regionen för att påverkan på patienter ska bli så liten som möjligt.

– Vår målsättning är att påverkan på patienterna ska vara så liten som möjligt. Är man allvarligt sjuk, ska man söka vård. Om inbokade operationer eller besök skjuts upp, tar vården kontakt via telefon eller 1177.se samma dag som operation eller besök skulle ägt rum, säger Johan Lugnegård, chefsläkare Akademiska sjukhuset. 

Inför att blockaden skulle träda i kraft har Region Uppsala gjort en omfattande analys av alla verksamheter för att få en bild av hur blockaden mot över- och mertid samt nyanställningar påverkas och vad man kan, och får, göra för att upprätthålla en säker och högkvalitativ vård. 

– Om blockaden blir långvarig, kan sjukvårdens resurser behöva koncentreras till akuta operationer och behandlingar för att undvika fara för liv och hälsa, säger Johan Lugnegård. 

Eftersom vården inte kan ta in medarbetare vid akut uppkommen frånvaro, som att någon medarbetare blir sjuk eller behöver vara hemma med sjukt barn, finns risk för en försämrad arbetsmiljö för de som är i tjänst, bland annat ansvar för fler patienter.  

– Andra yrkesgrupper, som inte omfattas av konflikten, riskerar att få arbeta mer och med högre belastning, Det är ingen självklarhet att vi kan flytta om personal. Men vi arbetar för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö och för att påverkan på patienterna begränsas, säger Sofia Birk, HR-direktör, Region Uppsala. 

Region Uppsala har tagit fram information för chefer och medarbetare om blockaden, och under torsdag eftermiddag hölls ett särskilt möte med möjlighet för berörda chefer att ställa frågor till regionens HR-medarbetare och förvaltningschefer.

 

Extern skribent: Region Uppsala

 

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050