BRIS:
Så många vuxna agerar när de oroar sig för barn

NY UNDERSÖKNING >>
Åtta av tio av vuxna som har känt oro för ett barn har gjort något åt saken. Men hur de valt att agera skiljer sig åt.

– Det finns en mängd vägar att gå om man misstänker att ett barn far illa. Det viktiga är att vi vuxna gör någonting. Det kan bli livsavgörande för ett barn, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare för Bris.

Under 2023 hade Bris (Barnens Rätt i Samhället) fler än 50 000 stödjande samtal med barn. Den tredje vanligaste orsaken till att barn vänder sig till Bris är våld, övergrepp och kränkningar. Men alla barn söker sig inte till Bris eller till någon annan samhällsinstans.  

– Mörkertalet när det gäller barn som far illa är stort. Och vi vet att uppmärksamma vuxna är en av de viktigaste skyddsfaktorerna. Men vi ser i undersökning efter undersökning att det fortfarande finns vuxna som inte agerar trots att de misstänker att ett barn far illa, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.  

I en ny undersökning framkommer att fyra av tio vuxna har känt oro för att ett barn far illa. I undersökningen, som är gjord av Verian på uppdrag av Bris, uppger några att de känt oron privat medan andra känt den i sitt arbete.  Av de som faktiskt känt oro för barn har åtta av tio svarat att de har agerat på något sätt.  

– Det är glädjande. Vi vuxna har en skyldighet att agera när vi oroar oss. Exakt hur vi agerar kan skilja sig åt, vilket vi också ser i undersökningen. Men att vi agerar på något sätt kan bli livsavgörande för det enskilda barnet, säger Magnus Jägerskog.  

Flest av de svarande har valt att anmäla till socialtjänsten (43 procent), och andelen som gjort det är högre bland dem som känt oro i sitt arbete, än bland dem som känt oron i en privat situation. Bland dem som oroat sig privat, har fler än i andra gruppen valt att kontakta en vuxen i barnets närhet. En av fyra har valt att tala med barnet direkt.  

14 procent uppger att de inte agerat alls, när de misstänkt att ett barn farit illa.  

– Vi vet inte varför man har valt att inte agera, men i tidigare undersökningar har vi sett att många är osäkra på hur man går tillväga. Det föranleder oss att tro att allmänheten behöver mer kunskap om hur man kan agera vid misstanke om att ett barn far illa, säger Magnus Jägerskog och avslutar: 

– Det är lätt att tänka att det är någon annan har ansvaret. Så är det inte. Varje vuxen kan göra skillnad för barn.

 

_____________

 

Extern skribent: Barnens Rätt i Samhället (BRIS) | 2024-04-24

 

 

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck