ÄRNA/ F 16
Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

Försvarsmakten ska nu söka prövningstillstånd hos Högsta domstolen.

Försvarsmakten konstaterar att mark-och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen har kommit fram till diametralt olika slutsatser. Målet handlar om komplexa både juridiska och tekniska frågor och utgången av målet riskerar att få stora samhällskonsekvenser. Målet bör därför prövas slutligt av högsta instans.

– Försvarsmakten finner domen förvånande. Mark- och miljööverdomstolen bygger sina slutsatser nästan uteslutande på Uppsala Vattens bevisning och har inte gjort en ordentlig analys och värdering av Försvarsmaktens bevisning. Stora delar av Försvarsmaktens tekniska bevisning nämns överhuvudtaget inte i domen, säger generalmajor Stefan Sandborg, chef för Försvarsstabens Stödenhet.

Försvarsmakten har en huvuduppgift 

Försvarsmakten tar sitt miljörättsliga ansvar som verksamhetsutövare och ersätter de skador som verksamheten har orsakat. Försvarsmakten har dock även ett ansvar för att hushålla väl med statens medel, och säkerställa att myndigheten kan fullgöra sitt huvuduppdrag att försvara Sverige och allierade stater mot ett väpnat angrepp.

– Försvarsmakten kan inte ta på sig ansvar för en förorening som myndigheten inte anser sig ha orsakat utan kommer att överklaga till högsta instans. Försvarsmakten gör i detta fall istället gällande att den aktuella föroreningen i grundvattnet primärt kommer från andra verksamheter som bedrivits närmare Stadsträdgården eller från de många släckinsatser som har skett på och omkring Stadsträdgården, säger generalmajor Stefan Sandborg, chef för Försvarsstabens Stödenhet.

Övningsplatsen avvecklades 1992

Försvarsmakten har kontinuerligt genomfört provtagningar och mätningar vid olika punkter runt den brandövningsplats på Ärna där släckskum innehållande PFAS tidigare har använts och har därför en god lägesbild. Brandövningsplatsen avvecklades 1992 och grävdes då bort.

PFAS är ett generellt miljöproblem i samhället. Försvarsmakten arbetar intensivt med att utreda och genomföra åtgärder där myndigheten har bedrivit verksamhet. Försvarsmakten följer miljökrav och gällande regler på området och i dag använder Försvarsmakten en släckvätska utan tillsatt PFAS på sina brandövningsplatser.

 

Extern skribent: Försvarsmakten | 2024-04-16

 

 

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050