SVERIGE
Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin

Ja, det visar statistik för 2023. Lagidrotter är de som står för de stora ökningarna – kampsportidrotter och idrott för personer med funktionsnedsättning har fortsatt utmaningar efter pandemin.

– Mycket glädjande att deltagandet för barn och ungdomar inte bara återhämtat sig från de stora tapp som pandemin innebar utan också slår rekord. Det är ett tydligt kvitto på att idrottsrörelsens gemensamma hårda arbetet gett resultat, säger Anna Iwarsson, ordförande Riksidrottsförbundet.  

Coronapandemin slog hårt mot idrottsrörelsen vilket också visade sig under 2020 och 2021 då antalet deltagartillfällen inom idrottsrörelsens verksamhet sjönk markant medan kurvan vände uppåt under 2022 – även om det fortfarande var ett tapp jämfört med innan pandemin. För 2023 har återhämtningen fortsatt, bland de tio största förbunden är det fotbollen som ökat mest med 14 procent fler deltagartillfällen och basketen med 11 procent. Även gymnastik, ishockey och handboll har ökat. 

– Samtidigt som vi gläds åt de nya siffrorna kan vi konstatera att det är stora skillnader mellan olika idrotter och att det också är olika över landet. Kampsportidrotter och idrott för personer med funktionsnedsättning är exempel där återhämtningen går långsammare och det är också de som drabbades hårdast under pandemin. Här behöver vi samverka för att ge dessa föreningar det stöd de behöver för att klara sin återhämtning, säger Anna Iwarsson.  

Deltagartillfällen redovisas i den så kallade LOK-statistiken*. Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser stöd till idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Genom LOK-stödet mäts varje år barn och ungdomars deltagande i idrottsrörelsen.  

 – Jag vill först och främst rikta ett varmt tack till alla idrottsrörelsens ledare. Utan er ingen idrott. Det stöd som idrottsrörelsen fick under pandemin från regering, regioner och kommuner för återstartsarbetet har också bidragit till att möjliggöra denna återhämtning, avslutar Anna Iwarsson.   

*Denna LOK-statistik för 2023 är preliminär då en del av underlaget fortfarande kontrolleras (Ungefär fem procent av det totala antalet deltagartillfällen är ännu inte godkända).

 

Extern skribent: Riksidrottsförbundet | 2024-04-13

 

 

 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge