ERIKSBERG I FRAMTIDEN

Så ser planerna ut just nu
>>     
Mer natur och fler bilfria områden i centrala Eriksberg. Det är några av förändringarna som Uppsala kommun har gjort i planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen efter samrådet. När det byggs nytt ska, enligt förslaget, större hänsyn tas till redan befintlig bebyggelse. Förslaget innebär även en minskning av antalet lägenheter som kan byggas i området. Samrådet pågick mellan december och mars. I januari bjöd Uppsala kommun in boende och andra intresserade till ett samrådsmöte om framtidsplanerna för Eriksberg. Under samrådet framkom en rad förslag på förändringar av kommunens förslag till planprogram. Nu har förslagen bearbetats och på sitt nästa möte den 23 november ska plan- och byggnadsnämnden fatta beslut om planprogrammet.
– Planprogrammet för Eriksberg är ett tydligt exempel på varför det är viktigt med samråd och medborgardialog. Vi har nu anpassat förslaget efter Eriksbergsbornas synpunkter om att ta större hänsyn till nuvarande bebyggelse. Vi ska också bevara mer natur och fler bilfria områden i centrala Eriksberg, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Det ursprungliga förslaget gjorde det möjligt att bygga 2 600 nya lägenheter i Eriksberg, men det har nu minskats med cirka 8 procent till 2 400 lägenheter, beroende på de enskilda lägenheternas storlek. Idag bor det cirka 7 000 personer i Eriksberg. När Eriksberg är utbyggt om 15-30 år räknar kommunen med att det bor mellan 12 000 och 13 000 personer i området. Utöver bostäder ska även butikslokaler och lokaler för samhällsservice byggas.
– Inga bostäder föreslås i Ekebydalen som ska utvecklas som parkområde för rekreation, odling och idrott. Många har lyft fram närheten till naturen som något som gör Eriksberg till ett uppskattat och attraktivt område att bo i och det vill vi självklart ta hänsyn till, säger Örjan Trapp, projektledare för Eriksbergs planprogram. På torsdag kväll den 16 november presenteras förslaget vid ett informationsmöte i Eriksbergsskolans aula och matsal. Både tjänstepersoner från Uppsala kommun och politiker deltar i presentationen och svarar på frågor.
// Signerat Uppsala kommun
_________________________________

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord