SAMHÄLLE | Antalet anmälningar till DO fortsätter att öka

Antalet anmälningar om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO, fortsätter att öka. Mellan åren 2022 och 2023, var ökningen 9 procent. Det visar DO:s årliga statistikrapport som publiceras idag.

Förra året inkom knappt 4000 anmälningar om diskriminering till DO. Ökningen av antalet anmälningar gäller samtliga diskrimineringsgrunder. De största procentuella ökningarna rör anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning respektive ålder.

– Jag tycker att det är bra att fler som utsätts för diskriminering anmäler det till DO eftersom vi vet att långt många fler än de som gör en anmälan upplever sig vara diskriminerade varje år, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Precis som tidigare år visar statistikrapporten att anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning är vanligast. År 2023 inkom 1 818 anmälningar om diskriminering som har samband med funktionsnedsättning, vilket motsvarar 46 procent av alla anmälningar om diskriminering.

Den näst vanligaste diskrimineringsgrunden som anges i anmälningar är etnisk tillhörighet. År 2023 inkom 1 293 anmälningar om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet vilket motsvarar 33 procent av alla anmälningar om diskriminering.

De flesta anmälningarna om diskriminering som DO tar emot rör arbetslivet, följt av utbildningsområdet och därefter samhällsområdet varor och tjänster.

– DO utreder anmälningar för att bidra till upprättelse för personer som utsatts för diskriminering. Men statistik över anmälningar bidrar också till att öka DO:s och andra aktörers kunskap om diskriminering som förekommer i samhället och kan indikera hur den tar sig uttryck, säger Lars Arrhenius.

 

Extern skribent: 

 

 

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck