F&V | Mer omfattande behandling minskar inte risk för ny hjärtinfarkt

| MEDICIN | I två stora studier visar forskare från Uppsala Clinical Research Center (UCR) vid Uppsala universitet att två behandlingar som varit etablerade vid hjärtinfarkt kan tas bort utan att resultatet blir sämre.

Det handlar om förebyggande ballongvidgning av kranskärl och behandling med så kallade betablockerare, när hjärtfunktionen inte är nedsatt. Resultaten publiceras i medicinska tidskriften New England Journal of Medicine (NEJM).

Hjärtinfarkt tillhör en av de vanligaste dödsorsakerna i världen och innebär risk för allvarliga komplikationer och nedsatt livskvalitet. Även om behandlingen förbättrats avsevärt finns stora kunskapsluckor. Nya behandlingar måste utvärderas och etablerade strategier bör ifrågasättas.

Två nya stora internationella studier, som koordinerats av Uppsala Clinical Research Center, har undersökt viktiga och vanliga kliniska behandlingsstrategier. I båda studierna använde forskarna det nationella kvalitetsregistret SWEDEHEART för att genomföra randomiseringen och samla in data i Sverige. Patienterna följdes upp i flera år efter ingreppet.

Uppsala Clinical Research Center (UCR) är det största av Sveriges sex nationella kvalitetsregistercentrum. Verksamheten syftar till att förbättra och underlätta klinisk forskning och kvalitetsuppföljning. Forskningscentrumet etablerades 2001 inom Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Sedan starten har UCR byggt upp en komplett forskningsinfrastruktur och erbjuder akademisk, klinisk, teknisk och juridisk expertis.

Extern skribent: Akademiska sjukhuset | 2024-04-09

 

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050