EKONOMI | Starkt resultat trots inflation och dämpad bostadsmarknad

| UPPSALA KOMMUN |
Sedan hösten 2022 befinner sig Sveriges ekonomi i lågkonjunktur, i kombination med hög inflation.

Trots detta redovisar Uppsala kommunkoncern ett förhållandevis starkt ekonomiskt resultat för 2023. De finansiella målen för soliditet och låneskuld uppnås, liksom det budgeterade resultatet.

– Jag är stolt över att Uppsala kommunkoncern återigen redovisar ett starkt ekonomiskt resultat för året som gått. Trots lågkonjunktur och oroliga tider har kommunen lyckats möta utmaningarna med ordning och reda i den kommunala ekonomin för att värna om Uppsalabornas välfärd och sysselsättning, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Uppsala kommunkoncern redovisar återigen ett starkt ekonomiskt resultat 2023, vilket framför allt beror på att skatteunderlaget i Uppsala utvecklades bättre än förväntat. Kommunkoncernens ekonomiska resultat uppgick till 406 miljoner kronor (857 miljoner kronor efter exkludering av jämförelsestörande poster). För kommunen i förvaltningsform uppgick resultatet till 222 miljoner kronor och för de kommunala bolagen till 192 miljoner kronor efter skatt.

Resultatet innebär att de finansiella målen uppnås och att Uppsala kommunkoncerns ekonomiska ställning är fortsatt stark. När jämförelsestörande poster exkluderas uppnås även resultatmålet för kommunen i förvaltningsform om 2 procent av skatter, generella statsbidrag och utjämning.

Året som gått – ett axplock av stort som smått:
 • Uppsala kommuns befolkning ökade under 2023 med 3 189 personer. Vid årets slut uppgick antalet invånare till 245 329 personer.
 • Uppsala fick utmärkelsen Årets Fairtrade City. Kommunen delar priset med näringslivet och civilsamhället för sitt engagemang för en hållbar och etisk konsumtion.
 • Stora Torget fick ett lyft med ny grönska, sittplatser och mer plats för uteserveringar.
 • En ny återvinningscentral invigdes i Fyrislund som kan ta emot lika mycket avfall som alla övriga återvinningscentraler tar emot sammanlagt.
 • Uppsala Summer Zone slog rekord och lockade 41 000 besökare i alla åldrar. Parken invigdes som kommunens första pep-park av Carolina Klüft.
 • Uppsalahem AB vann Ignite Sweden-priset för sitt innovationsarbete som har lett till innovativa lösningar för till exempel vattenbesparing i tvättstugor.
 • Antalet besökare till Uppsala konstmuseum nådde ett nytt rekord, med över 125 000 fysiska och knappt 330 000 digitala besökare.
 • Uppsala kommun tilldelades Svenska Jämställdhetspriset 2023 för att genom tydliga mål, styrning och uppföljning bidragit till verklig förändring.
 • Bostad först infördes i samarbete med Uppsala Stadsmission för att minska hemlöshetn..
 • Av de elever som gick ut grundskolan 2023 hade en högre andel gymnasiebehörighet, efter en nedgång de senaste åren i spåren av pandemin.
 • Uppsalas första rullatorlopp ägde rum på utomhusarenan på Gränby i juni.
 • Uppsala Bostadsförmedling förmedlade 8 000 bostäder, vilket är 10 procent fler än året innan.
 • Inflyttning har skett i nya Brantingsskolan och Västra Stenhagenskolan har fått en solcellsanläggning, den största på en skola hittills.
 • Uppsala utsågs till Årets Anhörigkommun. Kommunens anhörigcentrum fick priset för sitt starka fokus på anhörigas behov och önskemål.
 • Stadsteatern nådde en rekordstor publiksiffra på drygt 80 000 besökare, bland annat var musikalen 9 to 5 en stor publiksuccé.

 

Extern skribent: Uppsala kommun | 2024-04-10

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050