INSPIRERAS ÖVER GRÄNSERNA I GOTTSUNDA

Redaktör’n rekommenderar   
>>   
Emellanåt hör man talas om briljanta grepp som – i all sin enkelhet – borde kunna ge så mycket win/win- och happy/happy-cred att de borde vara en självklarhet lite varstans. En sådan wow-upplevelse fick jag när jag läste om det högläsningsprojekt som Gottsundabiblioteket drog i gång i våras. I det läser fotbollskillar från ISUN Flames sagor på svenska och dari.

Nu fortsätter projektet i en ny form, där niondeklassare läser högt för gamla. Det är elever i årskurs 9B på Gottsundaskolan som en gång i veckan läser högt för boende på Gutasund Vård- och omsorgsboende.
– De flesta på Gutasund har någon grad av demens och på boendet arbetar man mycket med sinnes-stimulering, där högläsning med igenkänningsfaktor är ett utmärkt verktyg. Yngre besökare är också väldigt uppskattat bland de boende på Gutasund, säger Helena Pennlöv Smedberg, bibliotekarie på Gottsundabiblioteket.

Gottsundaskolan ser möjligheten att använda projektet som en del av svenskundervisningen. För biblioteket är projektet en del av det läsfrämjande arbetet för unga och en möjlighet att sammanföra olika generationer via litteraturen.
Första högläsningstillfället är torsdagen 16 november. Därefter är tio tillfällen inbokade men Gottsundabiblioteket hoppas på ringar på vattnet. Förhoppningen är att fler bibliotek eller andra aktörer hakar på liknande projekt.

Fler nyheter

SVERIGE | Vårdförbundet varslar om övertidsblockad

F&V | Psykisk ohälsa kan öka risken för unga att begå brott

PSYKOLOGI | Alternativ behandling testas vid depression hos unga

KROPPEN | Luktsinnet styrs av hjärnans förväntningar

KLIMAT | Fem tips till politiker för att lyckas med sin klimatpolitik

F&V | Alarmerande låg kunskap om ekonomi bland dagens unga