LÄKEMEDELS-
VERKET: Föreslår krav för att minska miljörisker vid läkemedelstillverkning

För att minska riskerna med utsläpp i miljön föreslår Läkemedelsverket att det införs krav vid tillverkning av läkemedel. Kraven måste uppfyllas för att företag ska kunna beviljas en så kallad miljöpremie.

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket, i samverkan med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), fortsatt arbetet med att utveckla en försöksverksamhet för en miljöpremie inom läkemedelsförmånssystemet.

– Vi vet att miljön kan påverkas negativt av läkemedelstillverkning. Förslaget om miljöpremie är ett av de första som ställer faktiska krav på provtagning och kemisk analys för att visa att utsläpp till vattenmiljön understiger de koncentrationer som bedöms utgöra en miljörisk, säger Krister Halldin som är utredare på Läkemedelsverket.

Miljöpremien, som är frivillig, ska fungera tillsammans med läkemedelsförmånen och ge incitament för företag som kan uppvisa att framställningen av deras produkter uppfyller ställda miljökrav. Försöket med miljöpremien planeras träda i kraft i mitten av 2025 och pågå i fyra år framåt. De läkemedelsgrupper som ska ingå i försöksverksamheten är antibiotika, könshormoner och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

TLV har justerat ersättningsnivåerna för miljöpremien och har i dialog med Läkemedelsverket även tagit fram rekommendationen att vissa antibiotika kan ingå i försöksverksamheten utifrån specifika kriterier. Kriterierna för antibiotika ska säkerställa att tillgången till antibiotika inte påverkas av försöksverksamheten av miljöpremien.

Inför starten av försöksverksamheten kommer Läkemedelsverket och TLV kommunicera med berörda företag om hur systemet med miljöpremien är utformat. Syftet är att så många företag som möjligt ska känna till möjligheterna att ansöka om miljöpremie. Läkemedelsverket avser också att kontinuerligt följa upp resultatet och effekterna av miljöpremien.

Extern skribent: Läkemedelsverket

 

 

 

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall