BOSTÄDER | Newsec bistår Uppsalahem gällande stadsautomation av fastigheter

Uppsalahem har inlett ett omfattade arbete med att arbeta med datadrivet med smarta fastigheter i fokus. En viktig pusselbit är upphandlingen gällande stads- och fastighetsautomation, där Newsec nu blir strategisk partner.

Samarbetet kommer att omfatta installationsprojekt i närmare 700 fastigheter och nästan 18 000 lägenheter, vilket utgör ett av de största transformationsprojekten i fastighetsbranschen.

Genom att tillsammans påbörja en omfattande digital transformation, strävar parterna efter att förvandla samtliga fastigheter till digitala tillgångar. Uppsalahem har senaste tiden tagit flertalet steg mot att bli fullt ut datadrivet och kunna följa och utveckla fastigheternas prestation i realtid.

– Det finns oanade effektiviseringar med smarta fastigheter, vi kommer exempelvis kunna fördela energiresurser över hela vårt bestånd, plana ut effekttoppar och dela på el som produceras i våra solceller. Tillsammans med Newsec spänner vi bågen ännu hårdare och får tillgång till best practise i branschen, med målet är att koppla upp Uppsalahems fastigheter med varandra. säger Åsa Engström, IT- och digitaliseringschef på Uppsalahem.

 

Newsecs Christoffer Börjesson tillsammans med Åsa Engström från Uppsalahem.

 

Newsec kommer att fungera som en utvecklingspartner och även som en kompetensöverförare och leverantör av tekniska lösningar under transformationen. Målet är att skapa förutsättningar för att möta marknadens krav och framtidssäkra Uppsalahems bestånd genom att bli mer datadrivna inom en fyraårsperiod.  

– Fastighetsägare står inför ett förändringstryck med både nya EU- och myndighetskrav, ägare och hyresgäster ställer krav på mer hållbara fastigheter och en effektivare förvaltningsorganisation. Att få förtroendet att hjälpa Uppsalahem med deras transformationsresa och vara ett strategiskt stöd i processer, metoder och koncept runt tekniska investeringar i fastigheten ser vi som en milstolpe, säger Christoffer Börjesson, Managing Director Digital Accelerator på Newsec.

Vid sidan av fastighetsautomation pågår flera andra testbäddar inom fastighetsbeståndet. I en av våra fastigheter i Stenhagen prövar vi just nu flera nya lösningar inom smart teknik som exempelvis trygghetssensorer samt sensorer för att mäta fukt/vattenläckage för att förebygga skador i teknikrum och i lägenheter.

Extern skribent: Uppsalahem | 2024-03-11

 

 

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin