MÅENDE | Nytt poddinitiativ ska stärka elevhälsan i klassrummen

Elevhälsan är idag eftersatt på många skolor runt om i landet, till stor del på grund av resursbrist. Skolans kuratorer kan ibland ansvara för uppåt 1000 elever, vilket motsvarar omkring tre minuter i veckan per elev.

ör att få in elevhälsan i klassrummen och göra den mer lättillgänglig för eleverna startar nu Tim Bergling Foundation tillsammans med Ångestpodden Podcast – For A Better Day. Initiativet syftar till att stärka relationen mellan elever och elevhälsan, och att skapa en trygg plats för elevers frågor om psykisk hälsa.

På grund av resursbrist tvingas många elevhälsoteam fokusera på akuta insatser istället för att kunna jobba hälsofrämjande, vilket gör att eleverna inte får den tid de behöver och att psykisk ohälsa inte fångas upp i tid. Idag vittnar många elever om att de upplever elevhälsan som svårtillgänglig och att de saknar en relation till den. En tidigare rapport framtagen av Ångestpodden visar att över 50% av de tillfrågade skolkuratorerna upplever att de inte hinner med alla elever som vill ha hjälp. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att förbättra elevhälsan då det konstaterats att den inte räcker till, men den presenteras först nästa år. För att kunna göra skillnad redan nu lanserar Tim Bergling Foundation tillsammans med Ångestpodden; Podcast – For A Better Day, ett initiativ med målet att stärka elevhälsan och lyfta in frågorna om psykisk hälsa i klassrummen.

– Barn och unga spenderar en stor del av sin vakna tid i skolan, och där har elevhälsan en jätteviktig roll för elevers välmående. Podcast – For A Better Day är ett konkret verktyg för att arbeta med psykisk hälsa i skolan, som vi tror kan göra skillnad både på kort och lång sikt. På Tim Bergling Foundation är ungas röster vår ledstjärna, så vi är extra stolta över att just deras perspektiv lyfts genom podcasten. Ungas psykiska hälsa kan inte vänta, utan vi måste agera nu, säger Alexandra Björnsson, projektledare på Tim Bergling Foundation.

Podcast – For A Better Day – så här går det till

En eller flera elever på högstadiet eller gymnasiet spelar in poddavsnitt tillsammans med till exempel en kurator, psykolog eller skolsköterska från elevhälsan, med målet att bryta stigmat och sprida kunskap om psykisk hälsa. Till avsnitten kommer frågor från eleverna på skolan och medverkande i podden delar i sin tur fakta, tips och egna tankar. Podden går att lyssna på enskilt men kan också med fördel fungera som underlag för att arbeta med psykisk hälsa gemensamt i klasserna och som en plattform för diskussion. Alla skolor får genom Tim Bergling Foundation gratis tillgång till podcastutrustning och en digital utbildning av Ångestpodden. Podcast – For A Better Day bygger vidare på en idé från den tidigare eleven Hjalmar Gadén från ProCivitas Gymnasium i Lund som tillsammans med skolans skolsköterska Sebastian Pemsel startade upp en podcast om elevers psykiska hälsa.

– Jag har alltid tyckt att det är väldigt viktigt att kunna prata om psykisk hälsa. När jag själv gick igenom en period där jag mådde dåligt och hade problem med ångest, stress och press tog jag hjälp av Sebastian, som är en fantastisk resurs på skolan, och mina samtal med honom blev väldigt viktiga. Jag kom på att om jag kunde spela in våra samtal så kunde jag få fler att känna att de inte var ensamma i sitt dåliga mående. Redan efter första avsnittet så kom det fram en person till mig på skolan och sa att den hade vågat söka hjälp på grund av vår podcast, och då kände vi att vi hade lyckats, berättar Hjalmar Gadén.

Ett initiativ som sänker ribban för att söka hjälp

Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg som driver Ångestpodden har tidigare genomfört den uppmärksammade kampanjen 3 minuter, där målet var att stärka barn och ungas psykiska hälsa samtidigt som man jobbade för förbättrade villkor för skolkuratorer. Tanken är att Podcast – For A Better Day bland annat ska bygga vidare på detta men även bli ett verktyg för att få in ungas psykiska hälsa som en naturlig del i skolan.

”Vi är ofta ute på skolor och föreläser och möter då elevhälsoteam som känner att de inte hinner arbeta förebyggande, utan bara släcker bränder. De hinner inte vara närvarande i klassrummen, vilket leder till att eleverna knappt vet vilka elevhälsan är, och tröskeln för att vända sig till dem för hjälp blir därmed högre. Med det här initiativet kan vi sänka ribban för elever att söka hjälp och ge elevhälsan möjlighet att finnas bland eleverna digitalt. Vi hoppas och tror att det kommer bidra till att bryta stigmat, både kring att må dåligt men också kring att ta hjälp”, säger Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg.

Förutom att fler skolor genom podcasten får ett konkret verktyg för att arbeta med psykisk hälsa, är även förhoppningen att den ska få en bra geografisk spridning. Det kan bidra till att skapa ännu större förståelse för vilka typer av frågor och utmaningar barn och ungdomar har runt om i landet.

Extern skribent: Tim Bergling Foundation

 

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens