TREDUBBLAD SVERKERSKOLA BLIR TVÅ

Fler elever kräver fler skolplatser …  
>>   
Sverkerskolan har idag elever från förskoleklass upp till årskurs tre. I framtiden ska skolan växa och ta in elever från förskoleåldern upp till årskurs nio, och ha tre klasser i varje årskurs. Det innebär en närapå tredubbling av dagens elevantal, från 300 till 850 elever.

Man kommer dels att finnas i den nuvarande, nyrenoverade skolan på Sysslomansgatan. En andra Sverkerskolan-adress kommer att bli Götgatan där det redan idag finns lokaler som kommer att anpassas för att kunna fungera för grundskoleverksamhet. Uppsala kommun ser utvidgningen som ett sätt att möta upp den lokalförsörjningsplan som togs fram 2015, vilken visade att kommunen i Luthagen är i behov av fler skolplatser för elever i årskurserna fyra till nio.
Kommunen bjuder i december in elever och vårdnadshavare till att ingå i så kallade fokusgrupper där det är tänkt att man gemensamt ska komma fram till hur skolan ska anpassas för att bli så bra som möjligt. I ett pressmeddelande säger Ingela Hamlin som är chef för den kommunala grundskolan att ” (…) Det blir en spännande process där vi tillsammans tar fram de bästa idéerna och ser hur vi ska genomföra dem. För medarbetarna på Sverkerskolan innebär beslutet att de kan följa eleverna hela vägen från förskoleklass till nian. Det ligger i linje med grundskolans fokus på varje elevs personliga utveckling och är något vi verkligen välkomnar.
Sverkerskolan ska vara valbar för åk 4-6 i samband med skolvalet 2018.
________________________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg