ÅSIKT | Senaste attitydmätningen om Akademiska

Kännedomen om Akademiska sjukhuset är fortsatt hög och sjukhuset är känt för hög medicinsk standard och erkända specialister.

Det framgår av en attitydmätning hösten 2023 som även visar att patienter som besökt Akademiska ger personalen högre betyg än i förra mätningen hösten 2020. Resultatet visar också att informationen före och efter behandling får allt större betydelse när man väljer sjukhus.

– Det är glädjande att Akademiska får bättre betyg på nästan alla punkter, att drygt sex av tio tillfrågade ger sjukhuset högt helhetsbetyg. Särskilt positivt är att personalen får betydligt högre betyg av patienter än i mätningen för tre år sedan. Det visar att engagemanget och nya arbetssätt bär frukt, säger Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset. 
 
Attitydmätningar genomförs vart tredje år av Provos Research på uppdrag av universitetssjukhusen. Det övergripande syftet är att undersöka hur väl medborgare känner till sjukhusen, men också att undersöka hur patienter och anhöriga upplever vården. Mätningen ger också en bild av vilka förväntningarna är på ett universitetssjukhus med högspecialiserad vård.  
 
Den aktuella undersökningen utfördes hösten 2023 och baseras på webbintervjuer med 3263 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-79 år. Av dessa har 328 svarat explicit på frågor om sitt senaste besök på Akademiska sjukhuset. 
 
Attitydmätningen visar att den viktigaste faktorn när man väljer vård är att sjukhuset har hög medicinsk standard. På andra plats tankas specialistkompetens och på tredje plats att man före eller efter behandlingen kan få kontakt med ansvarig personal via telefon. Information är en av de faktorer som ökar mest i betydelse. Medan omdömen i sociala rankas lägre än tidigare ökar betydelsen av journal på nätet/kontakt via 1177/Vårdguiden kraftigt. 
 
– Merparten av de svarande är nöjda med väntetiderna, även om det går att skönja en långsam negativ förflyttning både bland patienter och anhöriga. Kötiden till operation och annan behandling är en fråga vi arbetar intensivt med och där långsiktigt hållbar bemanning är helt central, säger Marianne van Rooijen. 
 
Mätningen speglar även patientströmmar. Här framgår att andelen patienter i åldersgruppen 18-24 år i Svealand, som väljer Akademiska sjukhuset i första hand, ökar kraftigt. Likaså att Akademiska fortfarande är det i särklass främsta förstahandsvalet i Dalarna och Gävleborg. Jämfört med de andra sjukhusen har Akademiska bara lägst resultat inom ett område; parkeringsmöjligheter.

Extern skribent: Region Uppsala | 2024-03-20

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens