ORDNINGSVAKTER BLIR KVAR

Fortsatt trygghetsarbete i centrum   
>>   
Uppsala kommun har beslutat att förlänga försöksperioden med kommunalt anlitade ordningsvakter i centrum till och med 31 maj 2018. Kommunen förbereder även en ny ansökan till polisen så att ordningsvakterna kan få tillstånd att fortsätta sin verksamhet även efter att den förlängda försöksperioden går ut.

Sedan 7 juli 2017 arbetar fyra ordningsvakter på uppdrag av Uppsala kommun med att förbättra tryggheten, säkerheten och den allmänna ordningen i centrala Uppsala. Trygghetsvakterna patrullerar två och två under eftermiddagar och kvällar, 15.00–22.00, vilket är den tid då behovet bedöms vara som störst. Ordningsvakterna har i genomsnitt utfört ett 20-tal insatser per arbetspass. Det handlar om allt från tillrättavisning vid cykling på gågatan och störande beteende till att samarbeta med polisen vid våldsbrott och drogförsäljning.

– De första preliminära uppföljningarna visar att trygghetsvakterna har blivit en uppskattad och lyckad satsning som verkligen gjort nytta för tryggheten i centrala Uppsala. Därför förlänger vi provperioden och avsätter pengar för det i budgeten för nästa år, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Ordningsvakterna har tillstånd att ingripa inom det så kallade LOV 3-område (enligt lagen om ordningsvakter 3§) som polisen har beslutat om. Området omfattar cirka 1,5 kvadratkilometer av centrala Uppsala och är enligt polisen Sveriges största. Det nuvarande tillståndet för LOV 3-område löper ut den sista maj 2018 och Uppsala kommun kommer nu att förbereda en ny ansökan som ska gälla från den 1 juni 2018.
Försöken med kommunala trygghetsvakter har genomförts i nära samarbete och dialog med polisen. Inför fortsättningen av projektet kommer kommunen även att undersöka möjligheterna till en utvecklad samverkan och delfinansiering av verksamheten med andra externa aktörer.
En ordentlig utvärdering av den första provperioden (7 juli till 15 november) ska lämnas till kommunstyrelsen senast i januari 2018.
Med nuvarande bemanning och omfattning kostar de kommunala trygghetsvakterna cirka fyra miljoner kronor per år.
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”

SJUKVÅRD —
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer