SAMHÄLLE | Bekräftat fall av mässling i Uppsala län

Ett fall av mässling har upptäckts i Uppsala län. Det rör sig om ett litet barn, som inte hunnit få sin första vaccindos, och därmed var känslig för smitta. Man har inte kunnat fastställa var smittan har skett.

– Mässling är ovanlig i Sverige, men den är mycket smittsam, Nu har vi fått ett fall bekräftat i Uppsala län och därför vill vi uppmärksamma att det förekommer, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Uppsala län. Han fortsätter:

– Om man har symtom eller har barn som har symtom på mässling, feber och utslag, ska man inte bege sig till en akutmottagning eller vårdcentral. Kontakta i stället vården via telefon för att få en bedömning och rådgivning, till exempel genom att ringa 1177. På så sätt kan vi minska risken för smittspridning.

Den som har haft mässling eller blivit vaccinerad med två doser vaccin är skyddad mot att få sjukdomen. De som är mottagliga för sjukdomen är främst små barn under 18 månader och andra som inte har vaccinerats eller haft sjukdomen.

// Extern skribent: Region Uppsala | 2024-03-20

 

Fortsatt läsning i ämnet

MÄSSLING enligt Folkhälsomyndigheten:

Mässling är en mycket smittsam allvarlig sjukdom. Risken för komplikationer är hög bland de insjuknade.

Insjuknandet vid mässling är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande luftvägssymtom i form av en besvärlig torrhosta. Efter några dagar uppträder ett storfläckigt rött utslag. En eller fler komplikationer förekommer i ungefär 20 procent av alla mässlingsfall. Risken för svåra komplikationer är högre bland spädbarn, vuxna och immunsupprimerade personer. Diarré, öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation är vanliga komplikationer. Sjukdomen kan i ungefär 1 per 1 000 fall kompliceras av en akut hjärninflammation och bestående skador kan uppstå. I mycket sällsynta fall (1-10/100 000 fall) uppkommer en sen komplikation i form av en degenererande hjärninflammation kallad subakut skleroserande panencefalit (SSPE). Den uppstår i medeltal sju till tio år efter mässlingssjukdomen, då man progressivt tappar hjärnfunktioner och dör. I höginkomstländer är dödligheten till följd av mässling 1 per 1 000-5 000 insjuknade.

Mässling i Sverige

Före introduktionen av vaccin mot mässling gick sjukdomen i vågor med toppar var 3-5 år med tiotusentals rapporterade fall (figur 1) och de flesta hade haft sjukdomen vid 15 års ålder. Antalet dödsfall var enligt statistik från tidigt 1900-tal flera hundra om året. Bättre hygien och matvanor gjorde att antalet dödsfall sedan sjönk.

Allmän vaccination av barn mot mässling infördes i Sverige 1971 men vaccinationstäckningen var låg under första delen av 70-talet och mässling var fortfarande vanligt förekommande. 1981 rapporterades 3 540 fall, över 350 behövde sjukhusvård och 15 drabbades av hjärninflammation. I och med införandet av ett tvådosschema med kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) 1982 ökade andelen vaccinerade så mycket att den inhemska smittan stoppades i slutet av 1980-talet (figur 2).

Under 2000-talet har färre än 60 fall av mässling rapporterats per år. Alla fall har haft koppling till smitta utomlands. Ibland sker en begränsad spridning i Sverige runt personer som blivit smittade utomlands. Majoriteten av dem som insjuknar är ovaccinerade.

Vaccin

Kombinationsvaccin mot mässling-påssjuka-röda hund innehåller levande försvagade virusstammar. För närvarande finns det inte något separat vaccin mot mässling tillgängligt i Sverige.

När ska vaccinet tas?
Vaccinet ges i två doser inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn vid följande tidpunkter:

  • 18 månaders ålder
  • Årskurs 1-2

(Barn födda till och med 2001 följde det gamla schemat och vaccinerades med den andra dosen vid 12 års ålder i årskurs 6. Barn födda från och med 2002 vaccineras enligt det nuvarande schemat.)

Vaccination inför resor

Vaccination mot mässling-påssjuka och röda hund ingår i grundskyddet vid utlandsresor. Eftersom alla tre sjukdomarna fortfarande cirkulerar i många länder i världen, varav flera är populära turistmål, är det viktigt att vara vaccinerad innan resor.

Vid resa till länder där mässling förekommer bör man vaccinera barn tidigare än 18 månaders ålder. Vaccination inför resa rekommenderas generellt från 9 månaders ålder, men på speciell indikation kan man vaccinera redan från 6 månaders ålder. Om man ger en dos tidigare än 12 månaders ålder, räknas detta som en extrados. Barnet bör i dessa fall få en dos under det andra levnadsåret, t.ex. vid den vanliga tidpunkten vid 18 månaders ålder. Dosen i årskurs 1-2 ges som vanligt.

 

Extern skribent: folkhalsomyndigheten.se  

 

 

 

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050